Centrum Pomocy Cudzoziemcom i świetlica

Centrum Pomocy Cudzoziemcom ŁomżaCentrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) w Łomży rozpoczęło działalność w 2006 roku, jako punkt konsultacyjny dla cudzoziemców. Został on uruchomiony ze względu na bliskość jednego z ośrodków dla cudzoziemców, prowadzonych przez Urząd do spraw Cudzoziemców, który do 2010 roku funkcjonował właśnie w Łomży.

Pomimo zamknięcia ośrodka, CPC w Łomży działa dalej, ze względu na bliskość innego, wciąż działającego ośrodka – w Czerwonym Borze, a także dla mieszkających do dziś w mieście rodzin z doświadczeniem uchodźczym. Przy łomżyńskim CPC działa także świetlica dla dzieci.

 

Działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży

CPC zapewnia cudzoziemcom i cudzoziemkom wsparcie mentora kulturowego, mówiącego po rosyjsku i czeczeńsku oraz psycholożki i prawniczki. Potrzeba zatrudnienia takich specjalistów wynika z potrzeb osób z doświadczeniem uchodźczym, które potrzebują często zarówno wsparcia adaptacyjnego, jak i psychologicznego, a także pomocy prawnej.

Mentor kulturowy, czyli pracownik pochodzący ze środowiska uchodźczego, pomaga rozwiązać codzienne problemy klienta lub klientki, w razie potrzeby włączając także wsparcie psychologiczne lub prawne.

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży działa przy ul. Sadowej 8, jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

 

Centrum Pomocy Cudzoziemcom ŁomżaŚwietlica dla dzieci uchodźczych

Dość szybko po uruchomieniu punktu konsultacyjnego stało się jasne, że wsparcia potrzebują także dzieci. Dzieci uchodźcze, często po traumatycznych przeżyciach, przerwach w edukacji i bez znajomości polskiego, stają przed trudnym wyzwaniem podjęcia nauki w nowym kraju, w obcym języku.

Aby ułatwić dzieciom i młodzieży uchodźczej podejmowanie i kontynuowanie nauki w polskiej szkole, przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży uruchomiliśmy świetlicę, w której dzieci otrzymują pomoc w nauce języka polskiego oraz odrabianiu zadań domowych.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny. W wakacje organizowane są w niej półkolonie i zajęcia integracyjne. Do uczestnictwa zapraszamy także polskie dzieci z klas, w których uczą się dzieci uchodźcze. Formuła półkolonii i wakacyjna atmosfera sprzyjają lepszemu poznaniu się i przełamywaniu lodów. Najczęściej relacje pomiędzy dziećmi w trakcie następnego roku szkolnego ulegają znacznej poprawie.

W ubiegłym roku ze świetlicy korzystało regularnie 38 dzieci. Wsparcie w nauce zapewniały wolontariuszki i wolontariusze.

 

Finansowanie działań Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży i świetlicy

Aktualnie działalność CPC i świetlicy w Łomży jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro (dawniej Fundacja Benefit Systems) oraz współfinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach projektu „Wsparcie Integracji Uchodźców”.

Jednak każde dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli nam poszerzyć zakres pomocy, której udzielamy osobom z doświadczeniem uchodźczym.

Działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom i świetlicy w Łomży możesz wesprzeć, przekazując jednorazową lub cykliczną darowiznę na Fundację Ocalenie.

 

 

W okresie III 2020 – VI 2022 działalność CPC w Łomży jest współfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, w ramach projektu „Wsparcie Integracji Uchodźców”.

Bezpieczna przystań.

 

Działalność CPC i świetlicy w Łomży jest współfinansowana przez Fundację Drzewo i Jutro (dawniej Fundacja Benefit Systems).