Centrum Pomocy Cudzoziemcom i świetlica

Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) w Łomży rozpoczęło działalność w 2006 roku, jako punkt konsultacyjny dla cudzoziemców. Został on uruchomiony ze względu na bliskość jednego z ośrodków dla cudzoziemców, prowadzonych przez Urząd do spraw Cudzoziemców, który do 2010 roku funkcjonował właśnie w Łomży. Pomimo zamknięcia ośrodka, CPC w Łomży działa dalej, ze względu na bliskość innego, wciąż działającego ośrodka – w Czerwonym Borze, a także wielu mieszkających w mieście rodzin z doświadczeniem uchodźczym. Przy łomżyńskim CPC działa także świetlica dla dzieci.

Jeśli jesteś osobą cudzoziemską szukającą wsparcia, przejdź na stronę dla osób cudzoziemskich: centrum.ocalenie.org.pl

 

Działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży

CPC zapewnia cudzoziemcom i cudzoziemkom wsparcie:

  • mentora kulturowego posługującego się językami: rosyjskim i czeczeńskim; 
  • mentorki kulturowej posługującej się  językami: ukraińskim i rosyjskim;  
  • radczyni prawnej;
  • psycholożki/ psychoterapeutki dla osób dorosłych;
  • psycholożki dziecięcej;
  • doradczyni zawodowej;
  • lektorki języka polskiego.

Zatrudnienie osób ze specjalistycznym wykształceniem wynika z potrzeb osób z doświadczeniem uchodźczym. Osoby te otrzymują wsparcie adaptacyjne, psychologiczne, pomoc prawną, a także pomoc w aktywizacji zawodowej i “wejściu” na rynek pracy.

Mentorzy i mentorki kulturowe, czyli osoby pracownicze pochodzące ze środowiska uchodźczego, pomagają w rozwiązywaniu codziennych problemów osób klienckich oraz w razie potrzeb włączają wsparcie odpowiednich specjalistów i specjalistek.

W roku 2022 ze wsparcia Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży skorzystały 684 osoby, w tym 649 po raz pierwszy. Od lutego 2022 odbyło się 3662 konsultacji mentorskich, 1224 konsultacji prawniczych, 168 konsultacji z doradztwa zawodowego. Z lekcji języka polskiego korzysta obecnie 34 osoby.

Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży działa przy ul. Sadowej 8, jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 16:00. 

Świetlica jest czynna 3 dni w tygodniu w godzinach 16:00-19:00 (podczas ferii i dni wolnych od zajęć szkolnych godziny te mogą ulec zmianie).

 

Świetlica dla dzieci uchodźczych

Dość szybko po uruchomieniu punktu konsultacyjnego stało się jasne, że wsparcia potrzebują także dzieci. Dzieci uchodźcze, często po traumatycznych przeżyciach, przerwach w edukacji i bez znajomości polskiego, stają przed trudnym wyzwaniem podjęcia nauki w nowym kraju, w obcym języku. Aby ułatwić dzieciom i młodzieży uchodźczej podejmowanie i kontynuowanie nauki w polskiej szkole, przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży uruchomiliśmy świetlicę, w której dzieci otrzymują pomoc w nauce języka polskiego, odrabianiu zadań domowych.
W świetlicy odbywają się również zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe, integracyjne.

Podczas dni wolnych od zajęć szkolnych dzieci uczestniczą w wycieczkach, koloniach oraz innych formach aktywności zorganizowanych przez Fundację. Obecnie do świetlicy uczęszcza regularnie około 15 dzieci. Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok. W wakacje organizowane są w niej półkolonie, zajęcia integracyjne, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowe i wyjazdy na kolonie. Rodzaj prowadzonych zajęć sprzyja lepszemu poznaniu się, nabywaniu umiejętności społecznych, integracji międzykulturowej.

Finansowanie działań Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży i świetlicy

Aktualnie działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz świetlicy w Łomży jest współfinansowana ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025; ze środków CARE, oraz dzięki wsparciu naszego partnera strategicznego Fundacji BNP Paribas.

 

Zdjęcia: Damian Lemański

 

Przejdź na stronę dla osób cudzoziemskich, aby lepiej zapoznać się z naszą ofertą >>