Aktywne wakacje po polsku – kurs adaptacyjny dla dzieci uchodźczych

W lipcu i sierpniu 2018 r. Fundacja Ocalenie prowadziła projekt integracyjny Aktywne wakacje po polsku, w którym uczestniczyło ok. 20 dzieci w wieku 10-18 lat.

Pomoc dzieciom uchodźczymPomoc dzieciom uchodźczym w poznawaniu języka i kultury Polski

Letni kurs adaptacyjny był przeznaczony dla dzieci, które podlegają prawnej ochronie międzynarodowej w Polsce lub czekają na przyznanie takiej ochrony. Podstawowym celem kursu było zapewnienie dzieciom pomocy w nauce języka polskiego i poznawaniu polskiej kultury, tak aby we wrześniu łatwiej im było odnaleźć się w polskiej szkole i wśród polskich rówieśników.  

Uczestnicy i uczestniczki kursu pochodzą z Tadżykistanu, Czeczenii, Ukrainy i Syrii. Podczas dwumiesięcznego programu brali udział w przygotowanych dla nich zajęciach:

  • kursie polskiego (trzy razy w tygodniu, łącznie 80 godzin),
  • warsztatach z psychologiem (łącznie 24 godziny),
  • wycieczkach do muzeów i miejsc związanych z polską kulturą i historią,
  • pikniku integracyjnym dla dzieci oraz zaangażowanych w projekt wolontariuszek i wolontariuszy.

Zajęcia dla rodziców

W sierpniu z kolei odbyło się sześciogodzinne szkolenie dla rodziców dzieci uczestniczących w programie, podczas którego dowiadywali się m.in. jak jest zorganizowany system edukacji w Polsce, jakie są prawa i obowiązki rodziców i uczniów, z jakimi problemami mogą spotykać się w szkole dzieci z doświadczeniem uchodźczym.

 

Warsztaty integracyjne w szkołach

We wrześniu i październiku, po zakończeniu kursu, w klasach, w których uczą się uczestniczące w programie dzieci zostały  zorganizowane dwugodzinne warsztaty integracyjne.

 

***

Projekt realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 

Pomoc dzieciom uchodźczym, MEN