MINT: Mentoring na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich

Spośród migrantów to właśnie dzieci i młodzież są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Poprzez projekt MINT Fundacja Ocalenie, wraz z partnerami z czterech krajów europejskich, ma na celu umożliwienie dzieciom cudzoziemskim, a także młodzieży z Polski i krajów partnerskich, zaangażowania się w nowe działania integracyjne. Korzystając z programu mentorskiego, chcemy przyczynić się do budowania bardziej zintegrowanych społeczeństw w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowenii i na Węgrzech.

 

Program mentorski – zaangażowanie w działania edukacyjne i społeczne

Wraz z partnerami, w oparciu o dobre praktyki i przetestowane modele, przygotowujemy replikowalny program mentorski bazujący na indywidualnym kontakcie. Program mentorski obejmuje szkolenie lokalnej młodzieży-wolontariuszy, a następnie łączenie ich z nowo przybyłymi do Polski dziećmi – migrantami i uchodźcami. Mentorzy i ich podopieczni uczestniczą w spotkaniach indywidualnych i grupowych poświęconych wspólnej nauce, a także zabawie i rekreacji, takich jak gry planszowe, wyjścia do miejsc związanych z kultura polską i zajęcia sportowe. Wolontariusze wspomagają także integrację dzieci i młodzieży w lokalnych społecznościach. Pomaga to dzieciom cudzoziemskim nawiązać nowe znajomości, a także lepiej poznać historię i zwyczaje kraju ich rówieśników.

 

Zdobywanie wiedzy językowej i społeczno-kulturowej

Integracja dzieci cudzoziemskich i ich przygoda z nauką jest również wspierana przez dostosowane do ich potrzeb materiały drukowane oraz te dostępne online. Przyjazne dzieciom zasoby internetowe mają na celu pomóc nowo przybyłym do kraju dzieciom i młodzieży lepiej zrozumieć specyfikę kultury i społeczności krajów, do których przybyły. Ponadto dzieci otrzymują możliwość nauki lokalnych języków poprzez kursy online oferowane w języku zrozumiałym dla dzieci, na przykład arabskim lub rosyjskim.

 

Przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym migrantów i uchodźców

W ramach programu mentorskiego, lokalni wolontariusze wraz z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską identyfikuą kluczowe tematy odzwierciedlające doświadczenia integracyjne. Tematy te są przez nich wprowadzane do publicznych dyskusji za pośrednictwem, m.in. filmów promowanych w mediach społecznościowych, poprzez spektakle teatralne, debaty z rówieśnikami w szkołach oraz inne lokalne wydarzenia. Te inicjatywy prowadzone przez dzieci i młodzież, mające na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej, kierowane są do członków lokalnych społeczności, a także do decydentów na szczeblu lokalnym i krajowym. Poprzez przeciwdziałanie stereotypom i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku społeczności migrantów i uchodźców, dzieci i młodzież mają okazję realnie wpłynąć na formowanie się bardziej przyjaznej atmosfery w społecznościach przyjmujących.

 

Informacje o projekcie

Partnerzy projektu: Terre des Hommes Hungary (Węgry), Organization for Aid to Refugees (Czechy), Terre des Hommes Romania (Rumunia), Slovene Philanthropy (Słowenia).

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Unii Europejskiej ds. Azylu, Migracji i Integracji.

Czas trwania projektu: styczeń 2019 r. – styczeń 2021 r.

Czytaj więcej