Świetlica dla dzieci uchodźczych w Łomzy

Aby ułatwić dzieciom i młodzieży uchodźczej podejmowanie i kontynuowanie nauki w polskiej szkole, przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży uruchomiliśmy świetlicę, w której dzieci otrzymują pomoc w nauce języka polskiego oraz odrabianiu zadań domowych.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny. W wakacje organizowane są w niej półkolonie i zajęcia integracyjne. Do uczestnictwa zapraszamy także polskie dzieci z klas, w których uczą się dzieci uchodźcze. Formuła półkolonii i wakacyjna atmosfera sprzyjają lepszemu poznaniu się i przełamywaniu lodów. Najczęściej relacje pomiędzy dziećmi w trakcie następnego roku szkolnego ulegają znacznej poprawie.

W ubiegłym roku ze świetlicy korzystało regularnie 38 dzieci. Wsparcie w nauce zapewniały wolontariuszki i wolontariusze.

 

Finansowanie działań Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży i świetlicy

 

Działalność CPC i świetlicy w Łomży jest współfinansowana przez Fundację Drzewo i Jutro (dawniej Fundacja Benefit Systems).

 

 

 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci (sportowe, specjalistyczne z matematyki) w okresie czerwiec – listopad 2020 r. są finansowane z Funduszu Pomocowego dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 2020 utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, w ramach projektu „Wsparcie dzieci uchodźczych w Łomży”.