Świetlica dla dzieci uchodźczych w Łomzy

Aby ułatwić dzieciom i młodzieży uchodźczej podejmowanie i kontynuowanie nauki w polskiej szkole, przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży uruchomiliśmy świetlicę, w której dzieci otrzymują pomoc w nauce języka polskiego oraz odrabianiu zadań domowych.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny. W wakacje organizowane są w niej półkolonie i zajęcia integracyjne. Do uczestnictwa zapraszamy także polskie dzieci z klas, w których uczą się dzieci uchodźcze. Formuła półkolonii i wakacyjna atmosfera sprzyjają lepszemu poznaniu się i przełamywaniu lodów. Najczęściej relacje pomiędzy dziećmi w trakcie następnego roku szkolnego ulegają znacznej poprawie.

W ubiegłym roku ze świetlicy korzystało regularnie 38 dzieci. Wsparcie w nauce zapewniały wolontariuszki i wolontariusze.

 

Finansowanie działań Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży i świetlicy

Aktualnie działalność CPC i świetlicy w Łomży jest możliwa dzięki wsparciu Fundacji Drzewo i Jutro (dawniej Fundacja Benefit Systems).

Jednak każde dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli nam poszerzyć zakres pomocy, której udzielamy osobom z doświadczeniem uchodźczym.

Działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży możesz wesprzeć, przekazując jednorazową lub cykliczną darowiznę na Fundację Ocalenie.