Świetlica dla dzieci uchodźczych w Łomży

Aby ułatwić dzieciom i młodzieży uchodźczej podejmowanie i kontynuowanie nauki w polskiej szkole, przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży uruchomiliśmy świetlicę. Dzieci z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, często po traumatycznych przeżyciach, przerwach w edukacji i bez znajomości polskiego, stają przed trudnym wyzwaniem podjęcia nauki w nowym kraju, w obcym języku. Aby ułatwić dzieciom i młodzieży uchodźczej podejmowanie i kontynuowanie nauki w polskiej szkole, przy Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży uruchomiliśmy świetlicę, w której dzieci otrzymują pomoc w nauce języka polskiego, odrabianiu zadań domowych. W świetlicy odbywają się również zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe, integracyjne.

Podczas dni wolnych od zajęć szkolnych dzieci uczestniczą w wycieczkach, koloniach oraz innych formach aktywności zorganizowanych przez Fundację. Obecnie do świetlicy w każdym kwartale uczęszcza do około 30 dzieci.

Finansowanie działań Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży i świetlicy

Aktualnie działalność Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz świetlicy w Łomży jest współfinansowana ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu wybranego w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025; ze środków CARE, oraz dzięki wsparciu naszego partnera strategicznego Fundacji BNP Paribas.

 

Zdjęcie: Damian Lemański