Asystent/ka międzykulturowy/a w Warszawie

Osoba na tym stanowisku będzie pełniła funkcję asystenta/ki międzykulturowego/j dla dzieci z doświadczeniem migracji w warszawskich szkołach w  ramach projektu Wsparcia Szkół Fundacji Ocalenie.

Zakres obowiązków:

 • Pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży  z doświadczeniem migracji w trakcie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z dyrekcją szkoły, w tym m.in.: tłumaczenie poleceń nauczycielki, pomoc w nauce na terenie szkoły (proponowany rozkład godzinowy dnia: 4 godz. pracy podczas lekcji, 3 godz. Z dyrekcją, nauczycieli, pedagogiem szkolnym i rodzicami, 1 godz. pracy własnej) ;
 • Wspieranie komunikacji w szkole, w tym tłumaczenie językowe i wyjaśnianie różnic kulturowych i religijnych między dziećmi.
 • Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas w kontakcie z rodzicami i opiekunami dzieci z doświadczeniem migracji.
 • Budowanie relacji między szkołą a uczniami cudzoziemskimi wsparcie w procesie rozwiązywania konfliktów zw. z różnicami kulturowymi, pochodzeniem narodowym, etnicznym, religią.
 • Współpraca z dyrekcją i nauczycielami/kami, pedagogiem szkolnym/kam.
 • Uczestnictwo w zebraniach dla rodziców oraz radach pedagogicznych (w tym tłumaczenie) w porozumieniu z dyrekcją szkoły
 •  Bieżąca współpraca z koordynatorką projektu m. in. przy tworzeniu raportów merytorycznych;.
 • Praca zgodne z harmonogramem ustalonych z koordynatorką;
 • Wypełnienie obowiązków administracyjnych i powierzonych zadań (w tym podpisywać się na liście obecności po przyjściu do szkoły, dokumenty).

 

Oczekujemy:

 • znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego;
 • doświadczenia w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji;
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • Dobra znajomość kultury ukraińskiej/białoruskiej/czeczeńskiej

 

Mile widziane będzie:

 • znajomość innych języków obcych (czeczeński, dari/tadżycki);
 • znajomość polskiego systemu szkolnictwa;
 • znajomość ukraińskiego systemu szkolnictwa;
 • wykształcenie wyższe na kierunku związanym merytorycznie ze stanowiskiem, w tym: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia;

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na pełen etat);
 • wynagrodzenie 6900 zł. brutto miesięcznie za pełen etat;
 • pracę od zaraz;
 • superwizję;
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy;
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 20 listopada  2022 r. na adres: [email protected];
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „ Asystent/ka międzykulturowy/a w Warszawie”;
 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”;
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów;

Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;

skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;

Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.