Asystent międzykulturowy/ Asystentka międzykulturowa (język tadżycki, dari, perski)

Fundacja Ocalenie poszukuje osoby pełniącej funkcję asystencką dla dzieci z doświadczeniem migracji w warszawskich szkołach w ramach projektu Wsparcia Szkół Fundacji Ocalenie.

Miejsce pracy: Warszawa

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • wsparcie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji, pomoc w trakcie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z dyrekcją szkoły, w tym m.in.: tłumaczenie poleceń nauczyciela/ki pomoc w nauce na terenie szkoły; 
 • wsparcie w komunikacji w szkole, w tym tłumaczenie językowe i wyjaśnianie różnic kulturowych i religijnych między dziećmi;
 • współpraca z pedagogiem szkolnym/pedagog szkolną i wychowawcami/wychowawczyniami klas w kontakcie z rodzicami i opiekunami dzieci z doświadczeniem migracji;
 • budowanie relacji między szkołą a uczniami cudzoziemskimi, m.in wsparcie w procesie rozwiązywania konfliktów zw. z różnicami kulturowymi, pochodzeniem narodowym, etnicznym, religią;
 • współpraca z dyrekcją i nauczycielami/kami, pedagogiem szkolnym/pedagożką szkolną;
 • uczestnictwo w zebraniach dla rodziców oraz radach pedagogicznych (w tym tłumaczenie) w porozumieniu z dyrekcją szkoły;
 • bieżąca współpraca z koordynatorką projektu m. in. przy tworzeniu raportów merytorycznych;
 • praca zgodnie z harmonogramem ustalonym z koordynatorką;
 • wypełnienie obowiązków administracyjnych i powierzonych zadań.

Oczekujemy:

 • znajomości języka tadżyckiego, dari, perskiego;
 • doświadczenia w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji;
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • dobrej znajomość kultury tadżyckiej/afgańskiej/irańskiej.

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe na kierunku związanym merytorycznie ze stanowiskiem;
  w tym: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia;
 • znajomość innych języków obcych;
 • znajomość polskiego systemu szkolnictwa;
 • znajomość tadżyckiego/afgańskiego/irańskiego systemu szkolnictwa.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1 etat,
 • wynagrodzenie:  7635,00 – 7935,00 zł/brutto (w zależności od doświadczenia) 
 • pracę od października 2023,
 • telefon, laptop służbowy,
 • zapewniamy proces wdrożenia,
 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole,
 • benefity pracownicze.

Zgłoszenia:

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 29.09.2023,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: ,,Asystent międzykulturowy/ Asystentka międzykulturowa”,
 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc.

Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarte na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność. Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.