Doradca zawodowy/ Doradczyni zawodowa w Łomży

Fundacja Ocalenie poszukuje osób  chętnych do podjęcia pracy jako Doradca zawodowy / Doradczyni zawodowa w zespole Centrum Pomocy Cudzoziemców (CPC) w Łomży.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wspieranie aktywizacji zawodowej oraz prowadzenie konsultacji dla uchodźców/czyń i imigrantów/tek.

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łomży,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych przy szukaniu pracy (CV,   listy motywacyjne, ogłoszenia),
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy i kontaktowaniu się z pracodawcami,
 • praktyczne przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,    
 • kontakty z instytucjami (w zakresie realizowanych zadań),
 • udział w comiesięcznych zebraniach oraz w szkoleniach zespołu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • ukończonego szkolenia z doradztwa zawodowego,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego (umożliwiającej samodzielną pracę z klientami/tkami),
 • znajomości przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym zatrudnienia cudzoziemców/ek w Polsce. 

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami/kami,
 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców/ek w Polsce,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ¼ lub ½ etatu,
 • wynagrodzenie w wysokości w przypadku ¼ wymiaru etatu 1980,00 zł brutto w przypadku ½ wymiaru etatu 3960,00 zł brutto,
 • pracę od września/ października 2022 r.

 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 11 września 2022 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”), prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych i referencji, w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Doradca zawodowy/Doradczyni zawodowa Łomża”.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami/tkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów/kandydatek do pracy oraz przysługujących Ci praw.