DORADCA/CZYNI ZAWODOWY/A Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM – WARSZAWA

15/03/2017

OFERTA WSPÓŁPRACY – DORADCA/CZYNI ZAWODOWY/A Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM – WARSZAWA

Fundacja Ocalenie poszukuje osoby  chętnej do podjęcia współpracy jako  doradca/czyni zawodowy/a w zespole  Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie w ramach projektu „Aktywizacja po polsku”.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za poradnictwo zawodowe i wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia dla uchodźców i imigrantów.

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie (średnio 40-80 godzin miesięcznie) oraz w innych warszawskich lokalizacjach realizacji projektu,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wyszukiwanie ofert pracy,
 • opracowywanie Indywidualnych Planów Działania,
 • wsparcie w kontakcie z pracodawcami,
 • udział w comiesięcznych zebraniach oraz w szkoleniach i superwizjach zespołu,
 • kontakty z instytucjami (w zakresie realizowanych zadań).

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • ukończone szkolenie z doradztwa zawodowego (lub w trakcie szkolenia),
 • bardzo dobra znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobra znajomości języka rosyjskiego (lub gotowość do samodzielnej nauki języka rosyjskiego).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomości języka angielskiego,
 • znajomość innych języków obcych,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.

Wymagania oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • znajomość przepisów dotyczących zatrudnienia w tym zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
 • dyspozycyjność w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo (preferowane minimum 20 godzin tygodniowo) w ramach minimalnie dwóch dyżurów po 5 godzin w godzinach 8 – 19
 • znajomość sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce.

Współpraca od kwietnia 2017 r.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV prosimy przesyłać do dnia 22 kwietnia 2017 r. na adres: praca@ocalenie.org.pl ,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „doradca/czyni – Warszawa
 • w treści wiadomości e-mail prosimy zawrzeć następujące oświadczenia:
  • „Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.”
  • „Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Fundację „Ocalenie” w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 • w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto w dwóch wariantach:
  • 1) współpraca w wymiarze 40 godzin miesięcznie,
  • 2) współpraca w wymiarze 80 godzin miesięcznie,

Procedura wyboru ofert:

 • nadesłane oferty zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania wymogów obowiązkowych,
 • oferty spełniające wymagania obowiązkowe zostaną ocenione pod kątem wymagań dodatkowych oraz oczekiwań finansowych podanych przez oferentów,
 • oferty przekraczające możliwości budżetowe Fundacji wynikające z realizowanego projektu mogą być odrzucane bez podejmowania negocjacji cenowych,
 • oferenci wybrani w wyniku oceny ofert zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, w których zostaną wyłonieni oferenci, którym zostanie zaproponowana współpraca w ramach projektu,
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających jednego z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Projekt „Aktywizacja po polsku” jest współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.

 


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279