Dyrektor/ Dyrektorka/ Osoba Dyrektorska Programów Wsparcia Dzieci i Młodzieży

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku Dyrektora/ Dyrektorki/ Osoba Dyrektorska Programów Wsparcia Dzieci i Młodzieży.

Fundacja prowadzi działania skierowane do dzieci poprzez: świetlice, program tutorsko-stypendialny, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy wakacyjne oraz współpracę ze szkołami. W Warszawie programy wsparcia dzieci i młodzieży realizują trzy zespoły: zespół tutoringu, zespół świetlic, zespół wsparcia szkół. Każdy z zespołów prowadzony jest przez osobę managerską. Łącznie zespoły liczą 23 osoby. W Łomży prowadzona jest świetlica dla dzieci; w Łodzi planowane jest rozpoczęcie działań wspierających dzieci i młodzież poprzez organizację dodatkowych zajęć w biurze Centrum Pomocy Cudzoziemcom; zajęcia zostaną uruchomione w najbliższych miesiącach.

Miejsce pracy: Warszawa

Szukamy osoby, która:

 • posiada wysokie kompetencje komunikacyjne i kierownicze,

 • ma wiedzę ekspercką i doświadczenie w dziedzinie pracy z dziećmi i młodzieżą,

 • posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • umiejętnie i trafnie wyznacza cele i priorytety działań podległych zespołów,

 • ma wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i organizacyjne,

 • posługuje się językiem polskim i angielskim na poziomie min. C1,

 • posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • umiejętnie buduje dobre relacje z ludźmi.

Zakres obowiązków:

 • planowanie oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją działań zespołów,

 • opieka merytoryczna nad działaniami osób pracujących z dziećmi w Łodzi i Łomży; współpraca w zakresie planowania i organizacji tych działań z managerkami,

 • ustalanie kierunków i celów strategicznych oraz tworzenie perspektyw rozwoju systemu wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa dla całej Fundacji,

 • podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z planem budżetowym w obszarze pracy zespołów, współpraca z osobami managerskimi,

 • zatwierdzanie propozycji rocznych planów budżetowych, przygotowywanych przez osoby managerskie, przed ich przedstawieniem zarządowi,

 • nadzór merytoryczny przy tworzeniu nowych rozwiązań/ procedur dotyczących poszczególnych działań w zespołach,

 • odpowiedzialność za rozwój zespołów,

 • odpowiedzialność za standardy ochrony dziecka obowiązujące w Fundacji, w tym za ich zgodność z Konwencją o Prawach Dziecka i innymi obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi oraz za monitoring przestrzegania fundacyjnej Polityki Ochrony Dziecka oraz jej aktualizowanie,

 • budowanie standardów pracy z dziećmi i nadzór nad ich przestrzeganiem,

 • opracowywanie raportów monitoringowych i ewaluacyjnych,

 • prowadzenie spotkań osób managerskich zespołów dziecięcych,

 • obecność w spotkaniach kadry kierowniczej,

 • bieżąca współpraca z zespołem dyrektorskim i zarządem,

 • reprezentacja zewnętrzna Fundacji,

 • planowanie i realizowanie działań rzeczniczych w obszarze dotyczącym dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa, we współpracy z Zespołem Partnerstw i Rzecznictwa,

 • kontakt z grantodawcami i partnerami Fundacji.

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • minimum 5-letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

 • wykształcenia wyższego,

 • bardzo dobrej znajomości programów MS Office oraz Google Workspace,

 • znajomości języka polskiego i angielskiego na poziomie min. C1,

 • umiejętności podejmowania decyzji, komunikatywności i samodzielności,

 • bardzo dobrej umiejętności planowania oraz organizacji pracy zarówno własnej jak i innych,

 • dokładności, skrupulatności i dociekliwości,

 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia do obowiązków.

Mile widziane będą:

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w kierunkach takich jak: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego,

 • doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1 etat,

 • wynagrodzenie 12 650,00 – 13 000,00 zł/brutto (w zależności od doświadczenia),

 • laptop, telefon służbowy,

 • benefity pracownicze,

 • superwizję indywidualną i zespołową,

 • elastyczne godziny pracy,

 • możliwość pracy zdalnej,

 • szkolenia dotyczące tematu pracy,

 • pracę w różnorodnym, otwartym, wspierającym zespole.

Zgłoszenia:

 • CV w formacie PDF (w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 17 marca 2024 r. na adres: [email protected],

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”,

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Osoba Dyrektorska Programów Wsparcia Dzieci i Młodzieży”,

 • prosimy o dołączenie listu z referencjami.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób niespełniających części wymogów,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc. Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarte na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność. Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.