Kierownik /Kierowniczka/ Osoba Kierująca Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku Kierownika/Kierowniczki/Osoby kierującej Centrum Pomocy Cudzoziemcom (CPC) w Warszawie.

CPC w Warszawie to punkt kompleksowego wsparcia osób migrujących i uchodźczych. Każda osoba migrująca, która potrzebuje pomocy w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości, może skorzystać z pomocy świadczonej w ramach centrum. CPC składa się z 5 zespołów: mentorskiego (wsparcie w codziennych sprawach życia w Polsce), prawnego, psychologicznego, doradztwa zawodowego i pomocy rzeczowej.

Miejsce pracy: Warszawa

Szukamy osoby która:

 • posiada wysokie kompetencje komunikacyjne i kierownicze,

 • posiada doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • umiejętnie i trafnie wyznaczania cele i priorytety działań podległych zespołów,

 • ma wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i organizacyjne,

 • posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • umiejętnie buduje dobre relację z ludźmi.

Zakres obowiązków:

 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją działań zespołów CPC (5 zespołów, 40 osób).

 • ustalanie kierunków i celów strategicznych oraz tworzenie perspektyw rozwoju poszczególnych zespołów i całego CPC w Warszawie,

 • współpraca z Dyrektorką Programów Integracyjnych,

 • podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z planem budżetowym w obszarze pracy zespołów,

 • nadzór merytoryczny przy tworzeniu nowych rozwiązań/ procedur dotyczących poszczególnych działań w zespołach,

 • odpowiedzialność za rozwój funkcjonowania zespołów,

 • budowanie i nadzór standardów pracy z osobami klienckimi,

 • nadzór i opracowanie raportów monitoringowych i ewaluacyjnych,

 • prowadzenie spotkań osób managerskich zespołów CPC,

 • obecność w spotkaniach kadry kierowniczej,

 • realizacja projektów merytorycznych,
 • kontakt z grantodawcami i partnerami,

 • współpraca merytoryczna przy pozyskiwaniu środków finansowych na działania CPC w Warszawie,

 • reprezentacja Fundacji,

 • współpraca z innymi zespołami fundacji w zakresie działań CPC,

 • współpraca z CPC w Łodzi i Łomży

 • bardzo dobrej umiejętności planowania oraz organizacji pracy zarówno własnej jak i innych.

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • minimum 3-letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

 • wykształcenia wyższego,

 • bardzo dobrej znajomości programów MS Office,

 • komunikatywności i samodzielności,

 • bardzo dobrej organizacji pracy,

 • dokładności, skrupulatności i dociekliwości,

 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia do obowiązków,

 • znajomości języka polskiego na poziomie min. C1,

 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1.

Mile widziane będzie:

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego,

 • doświadczenie w pracy w środowisko wielokulturowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1 etat,

 • wynagrodzenie 11 500,00- 12 650,00 zł/brutto (w zależności od doświadczenia),

 • laptop, telefon służbowy,

 • benefity pracownicze,

 • superwizję indywidualną i zespołową,

 • elastyczne godziny pracy,

 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,

 • pracę w różnorodnym, otwartym, wspierającym zespole.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • zgłoszenia z CV w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 31.10.2023 r. na adres: [email protected],

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”,

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Kierownik/Kierowniczka/Osoba kierującej CPC w Warszawie”. 

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów,

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

 • Prosimy o podanie kontaktu do dwóch osób, które mogą rekomendować osobę składającą CV.

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc.
Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarte na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność.
Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.