Koordynator/ka programu tutorsko-stypendialnego w Warszawie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację działania programu tutorsko-stypendialnego Wiedza do Potęgi prowadzonego przez Fundację Ocalenie w Warszawie we współpracy z Fundacją BNP Paribas. 

Zakres obowiązków:

 • bieżąca koordynacja pracy zespołu specjalistów i specjalistek;
 • wsparcie merytoryczne dla zespołu;
 • prowadzenie dokumentacji;
 • organizowanie logistyki i zakupów na potrzeby zajęć dodatkowych i wyjść;
 • zarządzanie budżetem działania oraz współpraca z działem administracyjno-finansowym;
 • organizacja zebrań, superwizji i szkoleń zespołu;
 • bieżący kontakt z partnerem projektu;
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za komunikację, fundraising i relacje zewnętrzne
 • kontakty z rodzicami dzieci uczestniczących w programie w niezbędnych sytuacjach;
 • planowanie rozwoju działania i monitorowanie rezultatów;
 • współpraca z innymi programami fundacji, w tym skierowanymi do dzieci i ich rodziców;
 • współpraca z innymi zespołami fundacji.

 

Oczekujemy: 

 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość polskiego systemu szkolnictwa;
 • doświadczenia w koordynacji działań i zarządzaniu pracą zespołu;
 • doświadczenia w pracy z dziećmi z grup marginalizowanych. 

 

Mile widziane będzie:

 • znajomość języka rosyjskiego i/lub angielskiego/francuskiego/farsi;
 • doświadczenie w pracy z osobami z doświadczeniem migracji;
 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy;
 • wykształcenie wyższe na kierunku związanym merytorycznie ze stanowiskiem, w tym: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej lub odpowiednie studia podyplomowe.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na pełen etat);
 • wynagrodzenie w wysokości 7 411 zł brutto miesięcznie za pełen etat;
 • pracę od zaraz;
 • superwizję;
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy;
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole.

 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do 19 listopada  2022 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”);

w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „ koordynator/ka tutoringu”;

prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

 

Procedura wyboru ofert:

w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów;

Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;

skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;

Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.