Koordynator/ka projektu wsparcia szkół

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako koordynator/ka projektu wsparcia szkół w programach wsparcia dzieci i młodzieży.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację projektu nakierowanego na wsparcie aktywnej partycypacji rodziców dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach, a także nauczycieli szkół w ich pracy  z uczniami cudzoziemskimi.

Zakres obowiązków:

 • koordynacja merytoryczna projektu aktywizacji  rodziców;
 • współpraca ze szkołami w zakresie wsparcia nauczycieli pracujących z dziecmi z doświadczeniem migracji;
 • opracowanie planu szkoleniowego dla nauczycieli pracujacych z dziećmi z doświadczeniem migracji oraz rodziców dzieci z doswiadczeniem migracji uczęszczających do polskich szkół;
 • zarządzanie zespołem trenerskim pracującym w szkołach;
 • monitoring i ewaluacja działań projektowych;
 • udział w spotkaniach zespołu;
 • współpraca z koordynatorką programu oraz pracownikami Fundacji w celu sprawnej realizacji całości zadań projektowych.

Oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji w edukacji formalnej
 • doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • kompetencji trenerskich
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel
 • znajomości języka polskiego na poziomie C1 lub wyższym
 • dobrej organizacji pracy, komunikatywności i samodzielności

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym
 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego

Oferujemy:

 • umowę o pracę na  1 etat
 • wynagrodzenie w wysokości 7008 brutto (za 1 etat)
 • pracę od zaraz
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 3 lipca 2022 r.
  na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „koordynator/ka projektu wsparcia szkół”,
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych
  i referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,
00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.