Koordynator/ka świetlic w Warszawie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację działania świetlic dla dzieci z doświadczeniem uchodźstwa prowadzonych przez Fundację Ocalenie w Warszawie.

 

Zakres obowiązków:

 • bieżąca koordynacja pracy świetlic w Warszawie;
 • zarządzanie pracą zespołu w tym opiekunek/ów świetlic oraz osób wspierających działanie;
 • wsparcie merytoryczne dla zespołu;
 • przygotowywanie i organizowanie pracy nowych świetlic (aktualnie działają dwie a założona ma być minimalnie jedna a zadania z tym związane obejmują również poszukiwanie lokali i organizację ich adaptacji na potrzeby działania);
 • prowadzenie dokumentacji;
 • organizowanie logistyki i zakupów na potrzeby działania świetlic;
 • zarządzanie budżetem działania oraz prowadzenie dokumentacji finansowej i współpraca z księgowością;
 • organizacja zebrań, superwizji i szkoleń zespołu;
 • współpraca ze szkołami i innymi instytucjami;
 • kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę w niezbędnych sytuacjach;
 • tworzenie planów działań i rozwoju działań świetlicowych;
 • monitorowanie rezultatów działania;
 • współpraca z innymi programami fundacji, w tym skierowanymi do dzieci i ich rodziców;
 • współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za komunikację, pozyskiwanie środków oraz administrację i finanse.

 

Oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego;
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość polskiego systemu szkolnictwa;
 • doświadczenia w koordynacji działań i zarządzaniu pracą zespołu;
 • doświadczenia w pracy grupowej z dziećmi, w tym np. w świetlicach, na koloniach, w harcerstwie. 

 

Mile widziane będzie:

 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego;
 • znajomość ukraińskiego systemu szkolnictwa;
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;
 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy;
 • wykształcenie wyższe na kierunku związanym merytorycznie ze stanowiskiem, w tym: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej lub odpowiednie studia podyplomowe udokumentowane; dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem uczelni zagranicznej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na pełen etat);
 • wynagrodzenie w przedziale 7410 zł brutto miesięcznie za pełen etat, w zależności od posiadanego doświadczenia;
 • pracę od zaraz;
 • superwizję;
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy;
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole.

 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 16 września  2022 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”);

w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „ koordynator/ka świetlic w Warszawie”;

prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

 

Procedura wyboru ofert:

w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów;

Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;

skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;

Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.