Osoba ucząca języka angielskiego (CPC w Łomży)

Fundacja Ocalenie poszukuje  chętnych do podjęcia pracy jako osoba uczająca języka angielskiego w CPC w Łomży.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie lekcji języka angielskiego dla dzieci wieku 13-15 lat.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowanie i prowadzenie lekcji języka angielskiego dla dla grup dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 13-15 lat ( 7 i 8 klasa szkoły podstawowej);
 • Przygotowanie dzieci do egzaminów ósmoklasisty;
 • prowadzenie zajęć w ciekawy i interesujący sposób;
 • wybór podręczników i różnego typu pomocy o charakterze dydaktycznym, które pomagają w nauce;
 • sprawdzanie poziomu znajomości języka przez uczniów i uczennic;
 • przygotowywanie materiałów pozwalających na efektywne uczenie się języka obcego;
 • informowanie uczniów o ich postępach w nauce i udzielanie im dalszych wskazówek.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego uprawniającego do nauki j. angielskiego;
 • przygotowania pedagogicznego do pracy z dziećmi;
 • dbania o indywidualne potrzeby dzieci;
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;
 • zaangażowania i powołania do pracy z dziećmi.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;
 • doświadczenie w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym;
 • znajomość języków obcych (w tym języka rosyjskiego, ukraińskiego i/lub angielskiego);
 • własne doświadczenie migracyjne.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie, 2 godziny w tygodniu;
 • wynagrodzenie w wysokości 120zł brutto za godzinę zegarową lekcji;
 • pracę od zaraz.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 17 marca 2023r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”);
 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”;
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: osoba nauczająca angielskiego  Łomża”;
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych i referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów_ek nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,
 • na rozmowy rekrutacyjne osoby będą zapraszane na bieżąco,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.