Manager/ Managerka/ Osoba Managerska zespołu finansowego

Fundacja Ocalenie szuka osoby na stanowisko Managera/ Managerki/Osoby managerskiej zespołu Finansowego.

Miejsce pracy: Warszawa

Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w zarządzaniu zespołem finansowym,

 • posiada wysokie kompetencje komunikacyjne i kierownicze,

 • umiejętnie i trafnie wyznaczania cele i priorytety działań,

 • ma wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i strategiczne,

 • jest osobą komunikatywną, dobrze współpracuje z zespołem,

 • posiada wiedzę i praktyczne doświadczenie z zakresu rozliczania: projektów/dotacji/darowizn,

 • doświadczenie pracy z dokumentami finansowymi, budżetami.

Zakres obowiązków:

 • nadzór merytoryczny i organizacyjny zespołu (10 osób),

 • stała współpraca z Dyrektorką finansową,

 • podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z planem budżetowym w obszarze pracy zespołu,

 • nadzór merytoryczny przy tworzeniu nowych rozwiązań/ procedur dotyczących poszczególnych działań zespołu,

 • odpowiedzialność za rozwój funkcjonowania zespołu,

 • kontakt z grantodawcami i partnerami,

 • koordynacja i nadzór pracy dziesięcioosobowego zespołu,

 • sporządzanie analiz, długofalowe planowanie,

 • nadzór nad realizacją i monitoringiem wydatków w ramach projektów/darowizn,

 • przygotowywanie raportów i sprawozdań,

 • nadzór nad przygotowywaniem wymaganej finansowej dokumentacji,

 • projekty/darowizny/ rozliczenia kosztów podróży itp.,

 • współpraca z osobami managerskimi poszczególnych zespołów w fundacji,

 • współpraca z biurem księgowo-kadrowym,

 • nadzór nad procedurami finansowymi pod względem ich zgodności z prawem i regulacjami podatkowymi,

 • Planowanie oraz organizacja pracy własnej i zespołu.

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • minimum 2-letniego, udokumentowanego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

 • wykształcenia wyższego,

 • bardzo dobrej znajomości programów MS Office,

 • komunikatywności i samodzielności,

 • bardzo dobrej organizacji pracy,

 • dokładności, skrupulatności i dociekliwości,

 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia do obowiązków,

 • znajomości języka polskiego na poziomie min. C1,

 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. C1,

 • pracy stacjonarnej w Warszawie.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie wiedzy z zakresu kadr i księgowości,

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,

 • doświadczenie pracy w środowisku wielokulturowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1 etat,

 • wynagrodzenie 9775,00-10350,00 zł/brutto (w zależności od doświadczenia),

 • laptop, telefon służbowy,

 • benefity pracownicze,

 • superwizję indywidualną i zespołową,

 • elastyczne godziny pracy,

 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,

 • pracę w różnorodnym, otwartym, wspierającym zespole.

Zgłoszenia:

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy wysłać na [email protected] do 31.10.2023 roku,

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji,

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Manager/ managerka/Osoba managerska zespołu finansowego”.

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów,

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc.

Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarte na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność.

Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.