Manager/ Managerka/ Osoba managerska zespołu Komunikacji Zewnętrznej i Fundraisingu

Fundacja Ocalenie poszukuje Osoby managerskiej do 7-osobowego zespołu Komunikacji Zewnętrznej i Fundraisingu.

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie pracą zespołu oraz obszarem komunikacji zewnętrznej, w tym kontaktami z mediami oraz fundraisingiem indywidualnym,

 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne zespołu,

 • koordynacja pracy zespołu w tym procesów i projektów realizowanych przez zespół,

 • przygotowanie rocznego planu budżetowego, realizacja planu, kontrola wydatków,

 • sporządzanie analiz i raportów,

 • współtworzenie strategii komunikacyjnej Fundacji,

 • współtworzenie strategii fundraisingu indywidualnego w Fundacji,

 • organizacja i prowadzenie regularnych spotkań zespołu,

 • udział w comiesięcznych spotkaniach zespołu managerskiego,

 • współpraca z zespołem managerskim, dyrektorskim i zarządem Fundacji.

Oczekujemy:

 • szerokich kompetencji komunikacyjnych i kierowniczych,

 • umiejętności trafnego wyznaczania celów i priorytetów działań,

 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,

 • umiejętności zarządzania budżetem,

 • umiejętności zarządzania wieloma projektami jednocześnie,

 • umiejętności analitycznego oraz logicznego myślenia,

 • bardzo dobrej znajomości programów Word i Excel,

 • umiejętności analizowania i opracowania danych,

 • umiejętności pracy w zespole,

 • dobrej organizacji pracy, komunikatywności i samodzielności,

 • znajomości języka polskiego i języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym,

 • lekkiego pióra i doświadczenia w tworzeniu treści promocyjnych i informacyjnych,

 • doświadczenia w prowadzeniu kampanii od A do Z,

 • umiejętności pracy związanej z realizacją zadań o znacznym poziomie odpowiedzialności finansowej.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy w NGO,

 • doświadczenie w kontaktach z mediami,

 • umiejętność działania pod presją czasu,

 • znajomość tworzenia grafik w Canvie,

 • znajomość CIVICRM,

 • znajomość innych języków obcych,

 • doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym,

 • znajomość narzędzi do zarządzania procesami i projektami,

 • suchy żart.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1 etat,

 • wynagrodzenie w wysokości 9 600,00- 10 000,00 brutto (w zależności od doświadczenia),

 • pracę od zaraz (szczegóły do ustalenia),

 • możliwość rozwoju zawodowego: szkolenia i warsztaty,

 • benefity pracownicze,

 • superwizje indywidualne i zespołowe,

 • laptop, telefon służbowy,

 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 03.03 2024 na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”)

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Manager/Managerka/ Osoba managerska zespołu komunikacji zewnętrznej i fundraisingu.”

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”.

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów/tek nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami/tkami,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc. Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarte na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność. Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.