Mentor/ Mentorka/ Osoba mentorska w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi (język rosyjski, angielski)

Fundacja Ocalenie poszukuje Osoby na stanowisko mentorskie w zespole Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi.

Miejsce pracy: Łódź

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • pełnienie dyżurów stacjonarnych oraz zdalnych w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi,

 • prowadzenie konsultacji dla osób klienckich Fundacji,

 • wspieranie osób klienckich w kontakcie z instytucjami publicznymi, placówkami edukacyjnymi, placówkami służby zdrowia, etc.,

 • wspieranie osób klienckich w tworzeniu i interpretacji pism urzędowych; pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy; tłumaczenia językowe,

 • udział w przygotowaniu i realizacji działań wspierających integrację osób migranckich i uchodźczych,

 • dbanie o sprawną komunikację ze wszystkimi osobami pracowniczymi zaangażowanymi w organizację pomocy i działań skierowanych do osób klienckich,

 • współpraca z managerką i innymi zespołami Fundacji,

 • udział w zebraniach zespołu, superwizjach szkoleniach i warsztatach.

Oczekujemy:

 • znajomości języka rosyjskiego na poziomie min. C1,

 • znajomości języka angielskiego na poziomie min B2,

 • znajomości języka polskiego na poziomie min. B2/C1,

 • znajomości tematu migracji i uchodźstwa,

 • posiadania wiedzy na temat funkcjonowania polskich urzędów i instytucji oraz znajomości procedur administracyjnych,

 • komunikatywności i otwartości na osoby z różnych kultur,

 • umiejętności pracy w wielokulturowym zespole,

 • zaangażowanie w pracę w Fundacji.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z osobami cudzoziemskimi,

 • znajomość innych języków obcych (w tym języka ukraińskiego i/lub francuskiego i/lub białoruskiego),

 • znajomość przepisów i regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób cudzoziemskich w Polsce,

 • własne doświadczenia migracyjne,

 • doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1/2 etatu,

 • wynagrodzenie 3686,00- 3974,00 brutto, miesięcznie (w zależności od doświadczenia)

 • pracę od zaraz,

 • laptop, telefon służbowy,

 • benefity pracownicze.

 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,

 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole,

 • zapewniamy proces wdrożenia.

Zgłoszenia:

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 10.11.2023

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: ,,Mentor/ Mentorka/ Osoba mentorska w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi”. 

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych
do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc.

Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarci
na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność. Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.