Mentor_ka z językiem ukraińskim i rosyjskim w Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako Mentor_ka z językiem ukraińskim i rosyjskim w Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

Miejsce pracy: Warszawa.

Zakres obowiązków:

·   dyżury (stacjonarne i zdalne) w Centrum Pomocy Cudzoziemcom;

·   ogólne konsultacje dla klientów/ klientek Fundacji;

·   wspieranie kontaktu osób klienckich z instytucjami, urzędami, placówkami edukacyjnymi, placówkami służby zdrowia itp.;

·   wsparcie osób klienckich w tworzeniu i interpretacji pism urzędowych;

·   pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy; tłumaczenie w znanych językach;

·   udział w zebraniach i superwizjach zespołu, warsztatach i szkoleniach;

·   udział w przygotowaniu i realizacji działań wspierających integrację osób migranckich i uchodźczych;

·   współpraca z koordynatorką i innymi pracownikami Fundacji.

Oczekujemy:

·  bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego w mowie i piśmie;

·  bardzo dobra znajomość języka polskiego;

·  znajomość tematu migracji i uchodźstwa;

·  wiedza na temat funkcjonowania polskich urzędów i instytucji oraz znajomość procedur administracyjnych;

·  komunikatywność i otwartość na osoby z różnych kultur;

·  umiejętność pracy w wielokulturowym zespole;

·  zaangażowanie w pracę w Fundacji;

·  dokładność, skrupulatność i terminowość;

·  bardzo dobra organizacja pracy.

Mile widziane będzie:

·   doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;

·   znajomość innych języków obcych (w tym języka angielskiego);

·   znajomość przepisów i regulacji prawnych dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce;

·   własne doświadczenia migracyjne;

·   doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

·   umowę o pracę na 1 etat;

·   wynagrodzenie w wysokości 6410 zł brutto;

·   możliwość pracy hybrydowej;

·   możliwość rozwoju poprzez szkolenia i warsztaty wewnętrzne i zewnętrzne;

·   benefity pracownicze;

·   pracę od zaraz (szczegóły do ustalenia).

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

·   CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia  6 lutego 2023 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”);

·   w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: Mentor_ka z językiem ukraińskim i rosyjskim w Centrum Pomocy Cudzoziemcom;

·   w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”.

Procedura wyboru ofert

·   w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,

·   skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami/tkami,

·   Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów/kandydatek do pracy oraz przysługujących Ci praw.