Młodszy specjalista/ Młodsza specjalistka/ Młodsza osoba specjalistyczna ds. doradztwa zawodowego

Fundacja Ocalenie szuka osoby na stanowisko Młodszego specjalisty/Młodszej specjalistki ds. doradztwa zawodowego w zespole Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie,

 • poradnictwo zawodowe,

 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne),

 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy i aplikowaniu na wybrane stanowiska,

 • wsparcie osób klienckich w rozwoju zawodowym,

 • praktyczne przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych,

 • kontakty z instytucjami (w zakresie realizowanych zadań),

 • udział w comiesięcznych zebraniach oraz w szkoleniach zespołu.

 

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,

 • ukończonego szkolenia z doradztwa zawodowego,

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,

 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego/ukraińskiego oraz angielskiego/ francuskiego (umożliwiającej samodzielną pracę z osobami klienckimi),

 • znajomości przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym zatrudnienia osób cudzoziemskich w Polsce.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z osobami cudzoziemskimi,

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,

 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji osób cudzoziemskich w Polsce,

 • znajomość innych języków,

 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę, pełny etat,

 • wynagrodzenie:   7500,00-  7 800,00 zł/brutto (stawka zależna od doświadczenia),

 • pracę od października 2023 roku,

 • laptop, telefon służbowy,

 • zapewniamy proces wdrożenia,

 • benefity pracownicze,

 • superwizje indywidualne i zespołowe,

 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,

 • praca w różnorodnym, wspierającym zespole.

 

Zgłoszenia:

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy wysłać na adres: [email protected] do dnia 11.09.2023,

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Młodszy specjalista/ Młodsza specjalistka/ Młodsza osoba specjalistyczna ds. doradztwa zawodowego”,

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”,

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

 

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • na rozmowy rekrutacyjne osoby będą zapraszane na bieżąco,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.