Młodszy specjalista/ Młodsza specjalistka/ Młodsza osoba specjalistyczna ds. doradztwa zawodowego (Łódź)

Fundacja Ocalenie szuka osoby na stanowisko Młodszego specjalisty/Młodszej specjalistki ds. doradztwa zawodowego w zespole Centrum Pomocy Cudzoziemcom. 


Miejsce pracy: Łódź

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Łodzi, 
 • poradnictwo zawodowe, 
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne),
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy i aplikowaniu na wybrane stanowiska, 
 • wsparcie osób klienckich w rozwoju zawodowym,
 • praktyczne przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych,
 • kontakty z instytucjami (w zakresie realizowanych zadań),
 • udział w comiesięcznych zebraniach oraz w szkoleniach zespołu. 

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • ukończonego szkolenia z doradztwa zawodowego,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego/ukraińskiego oraz angielskiego/ francuskiego (umożliwiającej samodzielną pracę z osobami klienckimi),
 • znajomości przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym zatrudnienia osób cudzoziemskich w Polsce.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z osobami cudzoziemskimi,
 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,
 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji osób cudzoziemskich w Polsce,
 • znajomość innych języków,
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1/2 etatu (z możliwością zwiększenia),
 • wynagrodzenie:  3 750,00 – 3 900,00 zł/brutto (stawka zależna od doświadczenia),
 • pracę od października 2023 roku,
 • laptop, telefon służbowy, 
 • zapewniamy proces wdrożenia,
 • benefity pracownicze,
 • superwizje indywidualne i zespołowe
 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,
 • praca w różnorodnym, wspierającym zespole.

Zgłoszenia:

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy wysłać na adres: [email protected] do dnia 8.10.2023 roku,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Młodszy specjalista/ Młodsza specjalistka/ Młodsza osoba specjalistyczna ds. doradztwa zawodowego ŁÓDŹ”,
 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”,
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,
 • na rozmowy rekrutacyjne osoby będą zapraszane na bieżąco,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.