Doradca zawodowy/Doradczyni zawodowa w zespole Łódzkiego Centrum Wielokulturowego (Łódź)

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako Doradca zawodowy/ Doradczyni Zawodowa w zespole Łódzkiego Centrum Wielokulturowego w Łodzi. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wspieranie aktywizacji zawodowej oraz prowadzenie konsultacji dla uchodźców/czyń i migrantów/tek. 

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Łódzkim Centrum Wielokulturowym (Łódź),
 • koordynacja programu aktywizacji zawodowej cudzoziemców,
 • poradnictwo zawodowe,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów potrzebnych przy szukaniu pracy (CV, listy motywacyjne, ogłoszenia),
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy i kontaktowaniu się z pracodawcami,
 • praktyczne przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,    
 • kontakty z instytucjami (w zakresie realizowanych zadań),
 • udział w comiesięcznych zebraniach oraz w szkoleniach zespołu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • ukończonego szkolenia z doradztwa zawodowego,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego oraz ukraińskiego (umożliwiającej samodzielną pracę z klientami/tkami),
 • znajomości przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym zatrudnienia cudzoziemców/ek w Polsce. 

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami/kami,
 • znajomości przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców/ek w Polsce,
 • znajomość dodatkowego języka obcego (np. angielskiego).

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ¾ etatu,
 • wynagrodzenie w wysokości 5625,00 zł brutto
 • pracę od maja 2022 r.
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,
 • pracę w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń w Łodzi (ul. Narutowicza 8/10), na terenie miasta Łodzi oraz zdalnie w zależności od potrzeb i preferencji, elastyczne godziny pracy,
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole. 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 21 kwietnia 2022 r.
  na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Doradca zawodowy/Doradczyni zawodowa Łódź”,
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/kandydatki nie spełniających/e części z wymogów,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń jest prowadzony w ramach projektu “Łódzkie Centrum Wielokulturowe” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i współfinansowanego przez Urząd Miasta Łodzi.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,

00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.

 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia XX21 kwietnia 2022 r.
  na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Doradca zawodowy/Doradczyni zawodowa w zespole Łódzkiego Centrum Wielokulturowego Łódź”,
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/kandydatki nie spełniających/e części z wymogów,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń jest prowadzony w ramach projektu “Łódzkie Centrum Wielokulturowe” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i współfinansowanego przez Urząd Miasta Łodzi.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,

00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.