Oferta pracy – koordynator/ koordynatorka Łódzkiego Centrum Wielokulturowego (Łódź)

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako Koordynator/ka Łódzkiego Centrum Wielokulturowego w Łodzi.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za całość działań Łódzkiego Centrum Wielokulturowego (ŁCW). 

 

Zakres obowiązków:

 • koordynacja merytoryczna i finansowa projektu pn. “Łódzkie Centrum WIelokulturowe” współfinansowanego przez Urząd Miasta Łodzi,
 • bieżąca koordynacja działań Łódzkiego Centrum Wielokulturowego (poradnictwo, wsparcie w terenie, pomoc prawna, psychologiczna, kursy językowe, wolontariat, inne konsultacje),
 • dyżury poradnicze w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń (praca z klientami),
 • zarządzanie pracą zespołu, w tym osób zatrudnionych i wolontariuszy lub stażystów i delegowanie wybranych zadań w zespole,
 • tworzenie, wdrażanie, ewaluacja i optymalizacja procedur związanych z funkcjonowaniem ŁCW oraz organizowanie środowiska pracy,
 • wspieranie zespołu w rozwijaniu umiejętności i podwyższaniu standardów obsługi klientów oraz rozwiązywaniu skomplikowanych przypadków,
 • ewaluacja działań poszczególnych osób i całego zespołu,
 • organizacja zebrań, superwizjii i szkoleń zespołu,
 • raportowanie wewnętrzne i współpraca z zarządem,
 • współpraca z partnerem projektu i z Urzędem Miasta Łódź,
 • współpraca z innymi instytucjami i reprezentowanie działania na zewnątrz.

Oczekujemy:

 • dobrej organizacji pracy i sprawnej komunikacji,
 • doświadczenia w zarządzaniu pracą zespołu,
 • doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych,
 • otwartości na osoby pochodzące z różnych środowisk kulturowych,
 • samodzielności,
 • bardzo dobrej znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (samodzielne tworzenie dokumentów zewnętrznych np. raportów),
 • dobrej znajomość języka rosyjskiego i/lub angielskiego w mowie i piśmie,
 • gotowość do rozwoju zawodowego w sferze pomocy dla cudzoziemców,

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;
 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce;
 • własne doświadczenia migracyjne;

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ½ etatu,
 • wynagrodzenie w wysokości 2960 zł brutto
 • pracę od lipca lub sierpnia 2021 r.
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,
 • pracę w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń w Łodzi (ul. Narutowicza 8/10), na terenie miasta Łodzi oraz zdalnie w zależności od potrzeb i preferencji, elastyczne godziny pracy,
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole. 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 16 lipca 2021 r.
  na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Koordynator/ka Łódzkiego Centrum Wielokulturowego”,
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

 

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców i Obcokrajowczyń jest prowadzony w ramach projektu “Łódzkie Centrum Wielokulturowe” realizowanego przez Fundację Ocalenie oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i współfinansowanego przez Urząd Miasta Łodzi.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,

00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.