Oferta pracy: koordynator/ koordynatorka projektu finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Warszawa)

Fundacja Ocalenie poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy jako koordynator/ koordynatorka projektu  finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych,
 • jest samodzielna i dobrze zorganizowana, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • ma bardzo dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, potrafi posługiwać się językiem urzędowym,
 • jest osobą komunikatywną, dobrze współpracuje z zespołem,
 • jest dyspozycyjna w wymiarze 80 godzin miesięcznie od lutego 2021 i 120 godzin miesięcznie od marca 2021,
 • posiada wiedzę z zakresu kadr i księgowości potrzebną do rozliczania projektu,
 • w przypadku aplikowania przez cudzoziemców wymagane jest posiadanie dostępu do rynku pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

Poszukiwana jest osoba na dłuższą współpracę, a do jej obowiązków będzie należało:

 • Przejęcie koordynacji projektu realizowanego od lutego 2020 r.,
 • Realizacja i monitoring wydatków w ramach projektu,
 • Przygotowywanie raportów kwartalnych i końcowych,
 • Obsługa kontroli i monitoringów w trakcie projektu,
 • Monitoring realizacji wskaźników projektowych oraz kontrolowanie i porządkowanie dokumentacji merytorycznej projektu zgodnie z wytycznymi funduszu,
 • Przygotowywanie wymaganej dokumentacji projektowej: umów, raportów itd.,
 • Kontakt z Centrum Obsługi Projektów Europejskich,
 • Współpraca z koordynatorami merytorycznymi poszczególnych działań,
 • Współpraca z biurem księgowo-kadrowym.

Warunki pracy

 • Umowa o pracę.
 • Praca w biurze w centrum Warszawy.
 • Praca w okresie luty 2021 – maj 2022 z możliwością kontynuacji współpracy przy kolejnych projektach.
 • Praca w wymiarze godzinowym 120 godzin miesięcznie od marca 2021, a w lutym 80 godzin miesięcznie, w tym przejmowanie obowiązków od osoby koordynującej projekt od początku jego realizacji.
 • Wynagrodzenie 4000-4500 zł brutto za 120 godzin miesięcznie, w zależności od doświadczenia.
 • Praca w sympatycznym, wspierającym zespole, rozwijająca wiele kompetencji, elastyczny czas pracy.
 • Zespół fundacji posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym FAMI od kilkunastu lat w związku z czym może zapewnić duże wsparcie we wdrażaniu się do pracy, jak i różnych zadaniach podczas realizacji projektów.

Zgłoszenia

CV (tylko w języku polskim) wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na [email protected] z tytułem maila “Koordynacja FAMI CPC” do 10 lutego 2021 roku

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.