Oferta pracy – Koordynator/ka Integracyjnego Programu Mieszkaniowego – Warszawa

[:pl]Fundacja Ocalenie poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy jako  Koordynator/ka Integracyjnego Programu Mieszkaniowego w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za całościową koordynację Integracyjnego Programu Mieszkaniowego (podstawowe informacje o programie: Integracyjny Program Mieszkaniowy).

Zakres obowiązków:

 • promocja programu,
 • rekrutacja do programu właścicieli mieszkań,
 • pozyskiwanie środków na potrzeby realizacji programu,
 • opracowywanie i aktualizowanie wzorów dokumentacji,
 • zarządzanie lokalami włączonymi do programu,
 • rekrutacja uczestników programu,
 • współpraca z pracownikami Centrum Pomocy Cudzoziemcom oraz innych placówek,
 • nadzór nad realizacją założeń programu przez uczestników,
 • ewaluacja programu.

Wymagania obowiązkowe:

 • dobra organizacja pracy i sprawna komunikacja,
 • odpowiedzialność,
 • dobre umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • znajomość języka rosyjskiego,
 • znajomość przepisów związanych z mieszkalnictwem i przeciwdziałaniem bezdomności,
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi marginalizacją,
 • dyspozycyjność w wymiarze około 40 godzin miesięcznie (z możliwością późniejszego zwiększenia wymiaru godzin).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomość innych języków obcych,
 • znajomość dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem bezdomności,
 • znajomość sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce,
 • doświadczenie w pracy z uchodźcami.

Praca od lutego lub marca 2016 r (do ustalenia). 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV prosimy przesyłać do dnia 31 stycznia 2016 r. na adres: [email protected] ,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „koordynator/ka Integracyjnego Programu Mieszkaniowego”
 • w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto.

Procedura wyboru ofert:

 • nadesłane oferty zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania wymogów ogłoszenia (wymagania obowiązkowe),
 • oferty spełniające wymagania obowiązkowe zostaną ocenione pod kątem wymagań dodatkowych oraz oczekiwań finansowych podanych przez oferentów,
 • oferenci wybrani w wyniku oceny ofert zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, w których zostaną wyłonieni oferenci, którym zostanie zaproponowana współpraca w ramach projektu,
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających jednego z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

 [:]