Oferta pracy – Specjalista/ka ds. pozyskiwania środków – Warszawa

[:pl]Fundacja Ocalenie poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy jako Specjalista/ka ds. pozyskiwania środków w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie środków w ramach dostępnych konkursów dotacyjnych.

Zakres obowiązków:

 • współpraca z zespołem pozyskiwania środków, zarządem Fundacji i koordynatorami działań,
 • systematyczne poszukiwanie konkursów dotacyjnych,
 • zarządzanie bazą danych,
 • przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych.

Wymagania obowiązkowe:

 • dobra organizacja pracy i sprawna komunikacja,
 • odpowiedzialność,
 • dobre umiejętności radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w pisaniu projektów,
 • dyspozycyjność w wymiarze minimum 40 godzin miesięcznie (z możliwością późniejszego zwiększenia wymiaru godzin).

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 •  gotowość do udziału w działaniach merytorycznych związanych z działalnością Fundacji w tym pracą bezpośrednią z odbiorcami pomocy fundacji,
 • znajomość sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce.

Praca od lutego lub marca 2016 r (do ustalenia). 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV prosimy przesyłać do dnia 31 stycznia 2016 r. na adres: [email protected] ,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Specjalista/ka ds. pozyskiwania środków”
 • w treści wiadomości e-mail lub w dodatkowym dokumencie prosimy podać informacje o:
  • kwocie dotychczas pozyskanych środków z dotacji,
  • doświadczeniu w pisaniu projektów w ramach różnych źródeł finansowania (fundusze, programy grantowe, grantodawcy),
  • ogólnym zakresie merytorycznym dotychczas pisanych projektów (pomoc społeczna, edukacja dzieci, animacja społeczno-kulturalna, kultura itp),
 • w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto.

Procedura wyboru ofert:

 • nadesłane oferty zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania wymogów ogłoszenia (wymagania obowiązkowe),
 • oferty spełniające wymagania obowiązkowe zostaną ocenione pod kątem wymagań dodatkowych oraz oczekiwań finansowych podanych przez oferentów,
 • oferenci wybrani w wyniku oceny ofert zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, w których zostaną wyłonieni oferenci, którym zostanie zaproponowana współpraca w ramach projektu,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowych wymagań w trakcie kolejnych etapów rekrutacji,
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających jednego z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

 [:]