OFERTA WSPÓŁPRACY – FUNDRAISER/KA – WARSZAWA

19/09/2016

Fundacja Ocalenie poszukuje osoby  chętnej do podjęcia współpracy jako  fundraiser/ka w warszawskim zespole Fundacji.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie darowizn na rzecz działań Fundacji.

Zakres obowiązków:

 • praca zadaniowa (przewidywane zaangażowanie w okresie październik – grudzień 2016: 80 godzin miesięcznie, możliwe elastyczne godziny wykonywania części zadań oraz częściowo praca zdalna),
 • prowadzenie bazy danych darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych,
 • dbanie o relacje z dotychczasowymi darczyńcami,
 • pozyskiwanie nowych darczyńców,
 • opracowanie i aktualizowanie planu fundraisingu,
 • organizacja i koordynowanie akcji fundraisingowych,
 • współpraca z wolontariuszami w zakresie działań fundraisingowych,
 • udział w redagowaniu tekstów na stronie Fundacji,
 • współpracować ze specjalistą/ką ds. promocji,
 • współpraca z zarządem Fundacji.

Wymagania obowiązkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • znajomości języka angielskiego.

Wymagania oceniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

 • kreatywność (przedstawienie wstępnej wizji możliwych działań fundraisingowych)
 • komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość tematyki obszaru działalności Fundacji.

Współpraca od  października 2016 r.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV prosimy przesyłać do dnia 30 września 2016 r. na adres: praca@ocalenie.org.pl ,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „fundraiser/ka – Warszawa”,
 • w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto.

Procedura wyboru ofert:

 • nadesłane oferty zostaną poddane ocenie pod kątem spełniania wymogów obowiązkowych i dodatkowych oraz oczekiwań finansowych,
 • oferty przekraczające możliwości budżetowe Fundacji mogą być odrzucane bez podejmowania negocjacji cenowych,
 • oferenci wybrani w wyniku oceny ofert zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, w których zostaną wyłonieni oferenci, którym zostanie zaproponowana współpraca w ramach projektu,
 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających jednego z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Kryteria wyboru ofert:

 • wymagania obowiązkowe: 20 %
 • wymagania dodatkowe: 5 %
 • rozmowa kwalifikacyjna: 70 %
 • cena: 5% (z zastrzeżeniem możliwości odrzucenia ofert przekraczających możliwości budżetowe Fundacji wynikających z realizowanego projektu)

 

Dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu działalności Fundacji wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279