Oferta współpracy: koordynator/ koordynatorka projektu FAMI związanego z integracją uchodźców (Warszawa)

Fundacja Ocalenie poszukuje osoby chętnej do podjęcia współpracy jako koordynator/koordynatorka projektu finansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych,
 • jest samodzielna i dobrze zorganizowana, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • ma bardzo dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, potrafi posługiwać się językiem urzędowym
 • jest osobą komunikatywną, dobrze współpracuje z zespołem
 • jest dyspozycyjna w wymiarze 40 godzin miesięcznie w styczniu i lutym 2020 oraz 80 godzin miesięcznie od marca 2020
 • posiada wiedzę z zakresu kadr i księgowości potrzebną do rozliczania projektu
 • w przypadku aplikowania przez cudzoziemców wymagane jest posiadanie zezwoleń umożliwiających podjęcie pracy

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w koordynacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)

 

Poszukiwana jest osoba na dłuższą współpracę, a do jej obowiązków będzie należało:

 • Realizacja i monitoring wydatków w ramach projektu
 • Przygotowywanie raportów kwartalnych i końcowych
 • Obsługa kontroli i monitoringów w trakcie projektu.
 • Monitoring realizacji wskaźników projektowych oraz kontrolowanie i porządkowanie dokumentacji merytorycznej projektu zgodnie z wytycznymi funduszu
 • Przygotowywanie wymaganej dokumentacji projektowej: umów, raportów itd.
 • Kontakt z Centrum Obsługi Projektów Europejskich
 • Współpraca z koordynatorami merytorycznymi poszczególnych działań
 • Współpraca z biurem księgowo-kadrowym.

Współpraca w okresie styczeń 2020 – maj 2022 z możliwością kontynuacji współpracy przy kolejnych projektach.

Praca w wymiarze godzinowym 80 godzin miesięcznie od lutego 2020. W styczniu i lutym praca w wymiarze 40 godzin polegająca na wdrażaniu się w zespół fundacji, system zarządzania i koordynacji w fundacji.

Zespół fundacji posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym FAMI od kilkunastu lat w związku z czym może zapewnić duże wsparcie we wdrażaniu się do pracy, jak i różnych zadaniach podczas realizacji projektów.

Praca w sympatycznym, wspierającym zespole, rozwijająca wiele kompetencji, elastyczny czas pracy.

CV (tylko w języku polskim) wraz z listem motywacyjnym i prosimy wysłać na [email protected] z tytułem maila “Koordynacja FAMI Uchodźcy” do 8 grudnia 2019 roku. W treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto (miesięczne wynagrodzenie).

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.