Oferta współpracy: Prawnik/ Prawniczka (Warszawa)

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy jako Prawnik/ Prawniczka w zespole Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji prawnych dla uchodźców i imigrantów.

Zakres obowiązków:

 • dyżury w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie w wymiarze min. 10 godzin w tygodniu,
 • poradnictwo stacjonarne,
 • przygotowywanie pism, odwołań od decyzji itp. dla odbiorców pomocy,
 • wsparcie odbiorców pomocy w procedurach sądowych i administracyjnych,
 • udział w comiesięcznych zebraniach, szkoleniach i superwizjach zespołu.

Oczekujemy:

 • dyplomu ukończenia studiów prawniczych,
 • bardzo dobra znajomości języka polskiego,
 • dobrej znajomość języka rosyjskiego lub gotowości do samodzielnej nauki,
 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce,
 • dyspozycyjność w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo (preferowane minimum 20 godzin tygodniowo) w ramach minimalnie dwóch dyżurów po 5 godzin w godzinach 8 – 19.

Mile widziane będzie:

 • znajomości języka angielskiego,
 • znajomość innych języków obcych,
 • znajomość sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce,
 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami.

Praca od połowy listopada 2019 r. 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia29 października 2019 r.
  na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”),
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych
  i referencji,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Prawnik/Prawniczka – Warszawa”,
 • w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto (miesięczne wynagrodzenie).

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.