Oferta współpracy: psycholog/ psycholożka diagnosta z jęz. polskim oraz rosyjskim lub angielskim (Warszawa)

Fundacja Ocalenie ogłasza konkurs na stanowisko Psychologa/ Psycholożki diagnosty w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu będzie podniesienie umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.  

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich umiejętności nie są podejmowane w sposób systemowy i innowacyjny. Innowacyjność modelu polegać będzie na kompleksowym wsparciu tej grupy przez połączenie szkoleń i mentoringu oraz na doborze innowacyjnych metod szkoleniowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przeprowadzenie diagnozy wstępnej w ramach projektu dla beneficjentów,
 • Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie do koordynatora działania,

Miejsce świadczenia usług: Warszawa

Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, łącznie 120 godzin

Termin obowiązywania umowy: kwiecień 2021 – maj 2021

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • biegła znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego i języka polskiego w mowie i piśmie,
 • min roczne doświadczenie w zakresie sesji/poradnictwa, preferowane z cudzoziemcami,

Kwalifikacje pożądane:

 • doświadczenie konsultanckie, badawcze i oparte na narzędziach psychologicznych,
 • dodatkowe szkolenia i kursy,
 • znajomość dodatkowego języka lub języków, w tym rosyjskiego

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.
 2. Oferta może być sporządzona w języku polskim.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2021 pocztą elektroniczną na adres [email protected] z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Psycholog/ Psycholożka diagnosta.
 4. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj

W ramach tego samego projektu prowadzimy tajże rekrutację na stanowisko psychologa/ psycholożki z językiem rosyjskim lub angielskim. Zachęcamy zainteresowane osoby do udziału w obu rekrutacjach:

Zobacz także: rekrutacja na stanowisko psychologa/ psycholożki z językiem rosyjskim lub angielskim >>>

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,
00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.