Oferta współpracy: psycholog/ psycholożka – Łomża

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy jako psycholog/ psycholożka w Łomży.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dorosłych oraz dzieci uchodźców i imigrantów.

Zakres obowiązków:

 • dyżury w punkcie konsultacyjnym w Łomży na ul. Sadowej 8 (średnio 2 razy w tygodniu),
 • konsultacje psychologiczne jednorazowe i cykliczne dotyczące m.in.: trudności adaptacyjnych do życia w Polsce, w tym trudności w odnalezieniu się w środowisku szkolnym, doświadczeń związanych z traumą, dyskryminacją i przemocą, trudności związanych z sytuacja rodzinną,
 • kontakty z instytucjami, urzędami, szkołami, placówkami służby zdrowia itp.
 • uczestnictwo w zajęciach świetlicowych jako obserwator (średnio 1 raz w tygodniu),
 • dodatkowo prowadzenie zajęć psychospołecznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej.

Łączny wymiar pracy to 30 godziny w miesiącu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego psychologicznego potwierdzonego dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni  (magister psychologii),
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,
 • znajomości języka rosyjskiego (umożliwiającej samodzielną pracę psychologiczną z klientami),
 • doświadczenia w pracy z dziećmi.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami,
 • znajomość innych języków obcych.

Oferujemy wynagrodzenie w wysokości 1400 zł brutto

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: praca@ocalenie.org.pl
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Psycholog/Psycholożka Łomża”.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.