Oferta współpracy: psycholog/ psycholożka z jęz. rosyjskim i polskim (Warszawa)

Fundacja Ocalenie ogłasza konkurs na stanowisko psychologa/ psycholożki w związku z zaakceptowaniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu „Moja szansa w Polsce” opracowany i przetestowany zostanie innowacyjny model wsparcia cudzoziemek i cudzoziemców posiadających umiejętności podstawowe. Celem modelu będzie podniesienie umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.  

Cudzoziemki i cudzoziemcy stanowią coraz liczniejszą grupę na rynku pracy w Polsce. Jednocześnie aktywności zorientowane na podnoszenie ich umiejętności nie są podejmowane w sposób systemowy i innowacyjny. Innowacyjność modelu polegać będzie na kompleksowym wsparciu tej grupy przez połączenie szkoleń i mentoringu oraz na doborze innowacyjnych metod szkoleniowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Poradnictwo psychologiczne dla beneficjentów,
 • Sesje dla beneficjentów z zakresu komunikacji międzykulturowej,
 • Obowiązki sprawozdawcze i raportowanie do koordynatora działania,

WARUNKI PRACY

 • Wynagrodzenie 120 zł brutto brutto za godzinę, forma umowy do uzgodnienia.
 • Miejsce świadczenia usług: Warszawa
 • Czas świadczenia usług: praca w niepełnym wymiarze godzin, średnio 15 godzin miesięcznie
 • Termin obowiązywania umowy: maj 2021 – styczeń 2022

WYMAGANIA:

Kwalifikacje wymagane:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • biegła znajomość języka rosyjskiego i języka polskiego w mowie i piśmie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunikacji międzykulturowej i umiejętności miękkich,
 • min roczne doświadczenie w zakresie sesji/poradnictwa psychologicznego, preferowane z cudzoziemcami,

Kwalifikacje pożądane:

 • rozpoczęta lub ukończona szkoła psychoterapii,
 • specjalizacja w ramach studiów – pomoc psychologiczna dla migrantów i tematyka integracji
 • dodatkowe szkolenia i kursy, w tym mediacje,
 • znajomość dodatkowego języka lub języków, w tym angielskiego

JAK APLIKOWAĆ?

 1. Jako ofertę należy złożyć swoje CV i list motywacyjny.
 2. Oferta może być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim.
 3. Oferta musi zawierać ofertę cenową netto za godzinę w ramach wskazanego wymiaru czasu pracy i zakresu obowiązków.
 4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2021.

– pocztą elektroniczną na adres [email protected] z tytułem wiadomości: Rekrutacja: Psycholog

 1. W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Szczegóły dotyczące oferty oraz postępowania wyboru znajdują się tutaj

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,
00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.