Oferta współpracy: psychoterapeuci/ psychoterapeutki z językiem rosyjskim, angielskim, arabskim, francuskim (Warszawa)

Fundacja Ocalenie poszukuje osób (psychoterapeutek/psychoterapeutów) chętnych do podjęcia współpracy w projekcie wspierającym osoby, które doświadczyły tortur.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie psychoterapii osób, które doświadczyły tortur, w formie online lub stacjonarnej (w czasie pandemii praca będzie przebiegać online),
 • współpraca z osobami zaangażowanymi w pomoc dla uczestników projektu, w tym przy ewaluacji pracy z klientem,
 • udział w szkoleniach i superwizjach.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego psychologicznego lub wykształcenia medycznego ze specjalizacją lekarską psychiatryczną (potwierdzonego dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni – magister psychologii lub lekarz psychiatra),
 • minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii, certyfikowane lub w trakcie certyfikacji, po III roku szkoły psychoterapii,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego lub angielskiego lub innego języka obcego przydatnego w tej pracy (np. francuski, arabski) – umożliwiającej samodzielny kontakt i pracę z klientami.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły tortur, przemocy, traumy,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, w tym z osobami w procedurze uchodźczej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wsparcie zespołu Fundacji.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 10.07.2020 r.
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “psychoterapia”.

Procedura wyboru ofert:

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.