Oferta współpracy: psychoterapeuci/ psychoterapeutki z językiem angielskim/ arabskim/ francuskim (Warszawa)

Zobacz także inne oferty współpracy dla osób z wykształceniem psychologicznym lub medycznym (spec. psychiatryczna): psychoterapeuta/ psychoterapeutka z jęz. rosyjskim; psycholog/ psycholożka z jęz. rosyjskim; specjalista/ specjalistka ds. identyfikacji osób, które doświadczyły tortur

Fundacja Ocalenie poszukuje osób (psychoterapeutek/psychoterapeutów) chętnych do podjęcia współpracy w zakresie pomocy psychoterapeutycznej dla uchodźców i imigrantów.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie psychoterapii dla osób zgłaszających się do Centrum Pomocy Cudzoziemcom (ocalenie.org.pl/cpc) w tym osób, które doświadczyły przemocy domowej, tortur i innych traumatycznych doświadczeń (w tym przemocy związanej z wojną i prześladowaniami),
 • prowadzenie psychoterapii w formie stacjonarnej lub online (w trakcie ograniczeń związanych z pandemią lub w przypadku pomocy dla osób spoza Warszawy),
 • współpraca z innymi osobami zaangażowanymi w pomoc oraz osobami odpowiedzialnymi za ewaluację pracy z klientem,
 • prowadzenie dokumentacji zapewnianej pomocy,
 • udział w zebraniach, szkoleniach i superwizjach.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego psychologicznego lub wykształcenia medycznego ze specjalizacją lekarską psychiatryczną (potwierdzonego dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni – magister psychologii lub lekarz psychiatra),
 • minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii, certyfikowane lub w trakcie certyfikacji, po III roku szkoły psychoterapii,
 • dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego lub innego języka obcego przydatnego w tej pracy (np. francuski, arabski) – umożliwiającej samodzielny kontakt i pracę z klientami.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły tortur, przemocy, traumy,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, w tym z osobami w procedurze uchodźczej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a po uzgodnieniu także na podstawie umowy z kliniką lub innym podmiotem gospodarczym,
 • wsparcie zespołu Fundacji.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 30.08.2020 r.,
 • w treści wiadomości prosimy podać propozycję stawki godzinowej (za godzinę psychoterapii),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “psychoterapia”.

Procedura wyboru ofert:

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji w przypadku wpłynięciu ofert spełniających kryteria do 23.08.2020 r.
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.