Oferta współpracy: psychoterapeuta dziecięcy/ psychoterapeutka dziecięca z jęz. rosyjskim (Warszawa)

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia współpracy jako Psychoterapeuta dziecięcy/ Psychoterapeutka dziecięca w zespole Fundacji w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji psychologicznych oraz psychoterapii dla dzieci uchodźców i imigrantów.

Zakres obowiązków:

 • konsultacje psychologiczne jednorazowe i cykliczne dotyczące m.in.: trudności adaptacyjnych do życia w Polsce, w tym trudności w odnalezieniu się w środowisku szkolnym, doświadczeń związanych z traumą, dyskryminacją i przemocą, trudności związanych z sytuacją rodzinną oraz praca nad motywacją, wyborem ścieżki życiowej (średnio 10-20 godzin miesięcznie),
 • prowadzenie konsultacji w języku rosyjskim,
 • prowadzenie psychoterapii (dzieci i młodzieży doświadczających depresji, zaburzeń zachowania, zaburzeń posttraumatycznych),
 • udział w zebraniach, szkoleniach i superwizjach zespołu pomocy psychologicznej,
 • udział w superwizji zespołu psychologicznego,
 • kontakty z instytucjami, urzędami, szkołami, placówkami służby zdrowia itp. (w zakresie pracy psychoterapeutycznej).

Oczekujemy:

 • ukończonego szkolenia psychoterapeutycznego,
 • doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • dobrej znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego (umożliwiającej pracę psychologiczną z klientami).

Mile widziane będzie:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne (w wypadku dyplomów zagranicznych wymagana nostryfikacja w Polsce),
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca pracę psychologiczną z klientem),
 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji cudzoziemców w Polsce,
 • znajomość innych języków obcych.

Praca od marca 2021 r. 

Oferowana stawka: 150 zł brutto brutto (rozliczenie możliwe na podstawie um. o pracę, um. zlecenia lub faktury) za godzinę konsultacji.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 7 marca 2021 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”),
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych i referencji,
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Psychoterapeuta/ka – Warszawa”,
 • w treści maila prosimy podać oczekiwania finansowe netto (oczekiwaną stawkę godzinową).

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie,
00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.