Oferta współpracy: specjalista/specjalistka ds. identyfikacji osób, które doświadczyły tortur

Zobacz także inne oferty współpracy dla osób z wykształceniem psychologicznym lub medycznym (spec. psychiatryczna): psychoterapeuta/ psychoterapeutka z jęz. angielskim/ arabskim/ francuskim; psychoterapeuta/ psychoterapeutka z jęz. rosyjskimpsycholog/ psycholożka z jęz. rosyjskim 

Fundacja Ocalenie poszukuje osób (psychologów/psycholożek i lekarzy/lekarek psychiatrii) chętnych do podjęcia współpracy jako specjalista/specjalistka w procesie identyfikacji osób, które doświadczyły tortur.

Osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie wywiadów i przygotowywanie opinii zgodnie z wytycznymi Fundacji oraz Protokołu Stambulskiego. W czasie pandemii praca będzie przebiegać online. Docelowo, wywiady będą prowadzone stacjonarnie w Warszawie i innych miastach oraz w ośrodkach dla uchodźców oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie wywiadów z osobami, które mogły doświadczyć tortur, w formie online, stacjonarnej lub wyjazdowej w tym na terenie ośrodków dla uchodźców lub strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców,
 • przygotowywanie na podstawie wywiadów opinii i dokumentacji zgodnej z wytycznymi Fundacji oraz Protokołu Stambulskiego,
 • przygotowywanie diagnoz lub wskazań do dalszej diagnozy na podstawie wywiadów w tym dotyczących zaburzeń potraumatycznych, depresyjnych, lękowych i innych,
 • wystawianie w razie potrzeby skierowań do badań medycznych,
 • współpraca z osobami zaangażowanymi w pomoc dla osób uczestniczących w procedurach identyfikacji,
 • udział w szkoleniach i superwizjach.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego psychologicznego lub wykształcenia medycznego ze specjalizacją lekarską psychiatryczną (potwierdzonego dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni – magister psychologii lub lekarz psychiatra),
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego lub angielskiego lub innego języka obcego przydatnego w tej pracy (np. francuski, arabski) – umożliwiającej samodzielny kontakt z klientami.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły traumy,
 • doświadczenie w diagnozie zaburzeń potraumatycznych,
 • w przypadku psychologów – specjalizacja kliniczna,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami,
 • prawo jazdy kat. B. i własnych samochód.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą (rozliczenia za poszczególne wywiady i opinie),
 • wynagrodzenie: 100 zł brutto za godzinę wywiadu (średni czas trwania wywiadu 2 godziny), 100 zł brutto za przygotowanie opinii i wypełnienie niezbędnych dokumentów, dodatkowe wynagrodzenie jeżeli przeprowadzenie jednego wywiadu wymaga poświęcenia całego dnia w związku z koniecznością wyjazdu poza miasto zamieszkania,
 •  zwrot kosztów transportu poza miasto zamieszkania (np. do ośrodków dla uchodźców lub ośrodków strzeżonych)
 • szkolenia,
 • superwizję,
 • wsparcie zespołu Fundacji w tym tłumaczy w razie potrzeby.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 30.08..2020 r.
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “identyfikacja osób, które doświadczyły tortur”.

Procedura wyboru ofert:

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.