Oferta współpracy: tłumacze/ tłumaczki języka arabskiego, francuskiego, farsi, tureckiego, tadżyckiego (cała Polska)

Fundacja Ocalenie poszukuje tłumaczek/tłumaczy chętnych do podjęcia współpracy w projekcie wspierającym osoby, które doświadczyły tortur.

Zakres obowiązków:

 • tłumaczenie spotkań diagnostycznych, konsultacji medycznych, wywiadów psychologicznych z osobami, które mogły doświadczyć tortur, w formie online, stacjonarnej lub wyjazdowej w tym na terenie ośrodków dla uchodźców lub strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców,
 • współpraca z osobami zaangażowanymi w pomoc dla uczestników projektu, w tym przy ewaluacji pracy z klientem,
 • udział w szkoleniach i superwizjach.

Oczekujemy:

 • doświadczenie w tłumaczeniu konsultacji psychologicznych, medycznych, spotkań diagnostycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomości języka arabskiego, francuskiego, farsi, tureckiego lub tadżyckiego – umożliwiającej tłumaczenie konsultacji psychologicznych i medycznych.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły tortur, przemocy, traumy,
 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, w tym z osobami w procedurze uchodźczej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • zwrot kosztów transportu poza miasto zamieszkania (np. do ośrodków dla uchodźców lub ośrodków strzeżonych),
 • szkolenia,
 • superwizję,
 • wsparcie zespołu Fundacji.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 15.07.2020 r.
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “tłumaczenie”.

Procedura wyboru ofert:

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.