Osoba koordynująca programy wsparcia dzieci i młodzieży

Projekt będzie realizowany w okresie od kwietnia 2023 do marca 2024 z możliwością dalszej kontynuacji. Pierwszy etap projektu był realizowany od kwietnia 2022 roku do marca 2023 roku.
Działania w projekcie obejmują: organizację zajęć dla dzieci i prowadzenie świetlic w 10-14 lokalizacjach, w województwach: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim; rozwijanie lokalnych kompetencji, monitoring i ewaluację rezultatów projektu, realizację ochrony praw dziecka, tworzenie planów kryzysowych na wypadek ponownej wzmożonej migracji do Polski w związku z sytuacją w Ukrainie.

miejsce pracy: Warszawa

Szukamy osoby, która:

 • ma udokumentowane doświadczenie w koordynacji projektów ze środków zagranicznych;

 • ma doświadczenie w zarządzaniu budżetem powyżej miliona pln.;

 • ma doświadczenie w zarządzaniu pracą dużych, rozproszonych zespołów;

 • jest samodzielna, dobrze zorganizowana, potrafi organizować realizację rozbudowanych działań i chętnie podejmuje nowe wyzwania;

 • jest osobą komunikatywną, dobrze współpracuje z zespołem.

Do obowiązków osoby koordynującej będzie należało:

 • całościowa koordynacja projektu i nadzór nad pracą osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary merytoryczne: ewaluację i monitoring, administrację, finanse projektu;

 • współpraca z zespołem projektowym, w tym z regionalnymi osobami koordynującymi, osobami odpowiedzialnymi za ewaluację i monitoring oraz finansową i administracyjną część projektu;

 • kontakty i współpraca z grantodawcą, przygotowywanie raportów merytorycznych;

 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za standardy pracy z dziećmi oraz ochronę praw dzieci oraz dorosłych odbiorców działań;

 • współpraca z osobami koordynującymi inne działania i zespoły w Fundacji oraz zespołami: finansowym, administracyjnym, kadrowym, relacji zewnętrznych, komunikacji;

 • współpraca i raportowanie do zarządu Fundacji;

 • zapewnienie wspólnych standardów, narzędzi i praktyk w planowaniu, realizacji oraz komunikowaniu poszczególnych projektów i programów dedykowanych wsparciu dzieci i młodzieży;

 • wizyty monitoringowe w ośrodkach poza Warszawą, w których wdrażane są działania skierowane do dzieci i młodzieży;

 • projektowanie nowych działań, wsparcie merytoryczne specjalistki ds. grantów  w pozyskiwaniu nowych środków na działania, przygotowywanie wniosków;

 • bieżący kontakt z innymi osobami pracowniczymi Fundacji w sprawach związanych z nieletnimi klientami i ich opiekunami;

 • opieka merytoryczna nad programem wsparcia dzieci i młodzieży, w tym rozpatrywanie spraw kryzysowych i interwencji.

Oczekujemy:

 • dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;

 • bardzo dobrej znajomości programów MS Office;

 • dokładności, skrupulatności i dociekliwości;

 • bardzo dobrej organizacji pracy;

 • komunikatywności i samodzielności;

 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia do obowiązków;

 • znajomości j. angielskiego na poziomie min. B2/C1.

Mile widziane:

 • możliwość  rozpoczęcia pracy od zaraz;

 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego;

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami;

 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy;

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;

 • prawo jazdy.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie: 9.200,00-10.200,00 zł brutto za pełen etat; stawka zależna od doświadczenia;

 • umowę o pracę;

 • zapewniamy proces wdrożenia;

 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy;

 • pracę w biurze fundacji w Warszawie, w delegacjach w miejscach realizacji projektu oraz zdalnie w zależności od potrzeb i preferencji;

 • elastyczne godziny pracy,

 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole;

 • benefity pracownicze;

 • superwizję,

 • możliwość rozwoju zawodowego i perspektywa kontynuacji pracy po zakończeniu projektu.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2023 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”);

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „osoba koordynująca programy wsparcia dzieci i młodzieży”;

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”;

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • W przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów;

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.