Oferta pracy: asystent/ asystentka rodziny z językiem rosyjskim – Warszawa

Fundacja Ocalenie poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy jako asystent/asystentka rodziny z językiem rosyjskim w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wspieranie rodzin uchodźczych i imigranckich w trudnej sytuacji życiowej, korzystających ze wsparcia Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie oraz z programów „Witaj w domu” i „Wiedza do potęgi”.

Rozpoczęcie pracy: grudzień 2021 r.

Zakres obowiązków:

 • wspieranie w osiąganiu samodzielności rodzin doświadczających lub zagrożonych marginalizacją, bezdomnością i ubóstwem,
 • wspieranie rodzin doświadczających kryzysu,
 • przygotowywanie i prowadzenie planów pracy z rodziną
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,
 • motywowanie rodzin do podejmowania starań w poprawie własnej sytuacji,
 • wspieranie rodzin w aktywizacji społecznej i zawodowej,
 • dyżury w Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie na ul. Kruczej 6/14a,
 • kontakty z instytucjami, urzędami, szkołami, placówkami służby zdrowia itp.,
 • udział w działaniach związanych z interwencjami kryzysowymi,
 • współpraca z zespołem Centrum Pomocy Cudzoziemcom w tym z pozostałymi asystentkami/ asystentami rodziny, zespołem prawnym i psychoterapeutkami,
 • realizacja zadań w różnych godzinach – dostosowanych do potrzeb rodzin (nie jest możliwa praca wyłącznie w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych).

Łączny wymiar pracy to 40 godzin w miesiącu. 

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub studiowania na ostatnim roku studiów na kierunku praca socjalna lub spełnianie innych warunków przewidzianych w  Art. 12. 1. ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego (umożliwiającej samodzielną pracę z klientami) lub gotowości do intensywnej nauki języka rosyjskiego we własnym zakresie,
 • znajomości systemu pomocy społecznej.  

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami,
 • znajomości innych języków obcych przydatnych w pracy z cudzoziemcami.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ¼ etatu z możliwością zwiększania liczby godzin,
 • wynagrodzenie w wysokości 1200 brutto za ¼ etatu,
 • praca od grudnia 2021 r.,
 • pracę w różnorodnym, otwartym, wspierającym zespole,
 • superwizję.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • prosimy o przesłanie CV w języku polskim,
 • zgłoszenia z CV prosimy przesyłać do 21 listopada 2021 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „asystent / asystentka rodziny”,
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

 Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

 

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.