Oferta pracy: koordynator/koordynatorka projektów – Warszawa

Fundacja Ocalenie poszukuje osoby chętnej do podjęcia pracy jako koordynator/koordynatorka projektów.

Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w koordynacji finansowej projektów finansowanych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 • jest samodzielna i dobrze zorganizowana, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
 • ma bardzo dobrą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, potrafi posługiwać się językiem urzędowym,
 • jest osobą komunikatywną, dobrze współpracuje z zespołem,
 • posiada wiedzę z zakresu kadr i księgowości potrzebną do rozliczania projektu,
 • w przypadku aplikowania przez cudzoziemców wymagane jest posiadanie dostępu do rynku pracy.

Do obowiązków koordynatora/ki będzie należała:

 • koordynacja finansowo-administracyjna projektów realizowanych przez fundację,
 • realizacja i monitoring wydatków w ramach projektów,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań,
 • obsługa kontroli i monitoringów w trakcie projektów,
 • monitoring realizacji wskaźników projektowych oraz kontrolowanie i porządkowanie dokumentacji merytorycznej projektów zgodnie z wytycznymi grantodawców,
 • przygotowywanie wymaganej dokumentacji projektowej: umów, raportów itd.,
 • kontakt z grantodawcami,
 • współpraca z koordynatorami merytorycznymi poszczególnych działań,
 • współpraca z biurem księgowo-kadrowym.

Warunki pracy:

 • wynagrodzenie: 5840,00 zł brutto za pełen etat,
 • praca od lutego 2022 r.,
 • umowa o pracę,
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,
 • praca w biurze fundacji w Warszawie oraz zdalnie w zależności od potrzeb i preferencji, elastyczne godziny pracy,
 • praca w różnorodnym, wspierającym zespole. 

Zgłoszenia

CV (tylko w języku polskim) prosimy wysłać na [email protected] z tytułem maila “Koordynacja projektów” do 21 stycznia 2022 roku. 

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.