Opiekun/opiekunka świetlicy w Warszawie

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za opiekę nad dziećmi w wieku 5-12 lat w punkcie świetlicowym w Warszawie dla dzieci uciekających przed wojną. 

Zakres obowiązków:

 • opieka nad dziećmi w wieku 5-12 lat,
 • przygotowywanie i prowadzenie zajęć animacyjnych w świetlicy,
 • organizacja czasu wolnego, zabaw,
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • opieka w trakcie wyjść,
 • udzielanie informacji rodzicom o budowaniu życia w Polsce,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • uczestnictwo w superwizji, w zebraniach zespołu,
 • dbanie o wyposażenie i porządek.

Oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym, z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letnim  stażem pracy z dziećmi,
 • biegłej znajomości języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego (B2),
 • znajomości języka polskiego w stopniu komunikatywnym, 
 • doświadczenia w pracy grupowej z dziećmi, w tym np. w świetlicach, na koloniach, w harcerstwie. 

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy z cudzoziemcami, 
 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na pełen lub pół etatu),
 • na życzenie możliwe są też inne formy zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 
 • wynagrodzenie 6400 zł brutto za pełen etat
 • pracę od zaraz,
 • superwizję,
 • możliwość udziału w szkoleniach fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,
 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do 25 września 2022 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „ opiekun / opiekunka świetlicy” 
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.