Psychoterapeuta dziecięcy/psychoterapeutka dziecięca – Warszawa

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako psychoterapeuta dziecięcy/psychoterapeutka dziecięca.

Miejsce pracy: Warszawa, Fundacja Ocalenie

Do zadań psychoterapeuty dziecięcego/psychoterapeutki dziecięcej będzie należało m. in:

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych i sesji terapeutycznych dla dzieci i rodziców w Fundacji Ocalenie w Warszawie;
 • prowadzenie wstępnych konsultacji psychologicznych;
 • diagnoza i przygotowywanie opinii psychoterapeutycznych;
 • psychoterapia dzieci i młodzieży doświadczających depresji, zaburzeń zachowania, zaburzeń posttraumatycznych;
 • wsparcie w problemach szkolnych, w relacjach z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami;
 • praca nad motywacją, wyborem ścieżki życiowej;
 • kontakt z innymi pracownikami zaangażowanymi w pracę z klientem, kierowanie klienta do innych specjalistów;
 • współpraca z koordynatorką merytoryczną i administracyjną zespołu psychologicznego;
 • prowadzenie dokumentacji spotkań, uzupełnianie bazy danych; 
 • udział w zebraniach zespołu, szkoleniach, superwizjach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia – potwierdzonego dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (magister z psychologii lub nauk społecznych);
 • ukończenia co najmniej dwóch lat lub pełnego szkolenia psychoterapeutycznego;
 • biegłej znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie (w przypadku cudzoziemców);
 • bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego oraz rosyjskiego lub angielskiego;
 • statusu prawnego uprawniającego do podjęcia zatrudnienia w Polsce bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę (w przypadku cudzoziemców);
 • dobrej organizacji pracy;
 • komunikatywności i samodzielności;
 • dyspozycyjności od czerwca 2022 r.;
 • zaangażowania i pozytywnego nastawienia do obowiązków.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w prowadzeniu sesji psychoterapeutycznych dla dzieci/młodzieży;
 • doświadczenie w psychoterapii systemowej rodziny;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą z doświadczeniem migracji;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi/młodzieżą w kryzysie i/lub dziećmi/młodzieżą wykluczonymi/zagrożonych wykluczeniem;
 • kompetencje międzykulturowe;
 • doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu
 • wynagrodzenie 7 500 zł brutto
 • pracę od czerwca 2022 r.;
 • pracę w różnorodnym, otwartym, wspierającym zespole. 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • prosimy o przesłanie CV w języku polskim;
 • zgłoszenia z CV prosimy przesyłać do 20 maja 2022 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „[at]” zamienić na „@”);
 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”;
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: Psychoterapeuta dziecięcy/psychoterapeutka dziecięca;
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatek nie spełniających części z wymogów;
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami;
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.