Prawnik/ Prawniczka/ Osoba prawnicza

Fundacja Ocalenie szuka osoby, która dołączy do kilkuosobowego zespołu prawnego działającego w ramach Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • udzielanie porad prawnych osobom klienckim Fundacji w formie stacjonarnej (w biurze Fundacji) oraz zdalnie;

 • reprezentacja osób klienckich Fundacji w sprawach przed organami administracyjnymi i / lub sądami;

 • pełnienie dyżurów stacjonarnych w biurach Fundacji lub w innych miejscach wyznaczonych przez Pracodawcę lub zdalnie, zgodnie z ustalonym przez Pracodawcę grafikiem;

 • sporządzanie pism procesowych dla osób klienckich Fundacji;

 • wsparcie osób klienckich Fundacji w kontaktach z instytucjami, organami i organizacjami w ramach świadczonej pomocy prawnej;

 • stosowanie się do Regulaminu udzielania pomocy prawnej Fundacji Ocalenie;

 • uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych, zebraniach zespołów, warsztatach, szkoleniach i superwizjach wyznaczonych przez Pracodawcę;

 • prowadzenie dokumentacji udzielanych porad prawnych zgodnie z zasadami określonymi przez Pracodawcę;

 • udostępnianie informacji o udzielonej pomocy prawnej i prowadzonych sprawach na potrzeby promocji ewaluacji działań Fundacji.

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • ukończone wyższe studia na kierunku prawo;

 • bardzo dobra znajomość przepisów polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa migracyjnego i uchodźczego;

 • bardzo dobra znajomość krajowego i międzynarodowego systemu i standardów ochrony praw człowieka;

 • dobra znajomość procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej;

 • znajomość języka polskiego na poziomie C2;

 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1;

 • znajomość jednego z języków: ukraińskiego, rosyjskiego, francuskiego, arabskiego, perskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym samodzielne udzielanie pomocy prawnej;

 • samodzielność, obowiązkowość i terminowość.

Mile widziane:

 • wcześniejsze doświadczenie w zakresie udzielenia pomocy prawnej osobom cudzoziemskim;

 • zainteresowanie tematyką migracji i uchodźstwa;

 • wcześniejsze doświadczenie zawodowe w obszarze prawa cywilnego, prawa karnego lub prawa pracy;

 • doświadczenie w pracy w sektorze NGO;

 • doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym;

 • kreatywność i proaktywne podejście do działań na rzecz osób klienckich Fundacji oraz zespołu prawnego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1 etat,

 • wynagrodzenie: 10 090,00 – 11 090,00 zł/brutto (zależne od doświadczenia),

 • laptop, telefon służbowy,

 • benefity pracownicze,

 • superwizję indywidualną i zespołową,

 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,

 • pracę w różnorodnym, otwartym, wspierającym zespole.

Zgłoszenia:

 • CV w formacie PDF (tylko w języku polskim) prosimy wysłać na adres [email protected] do 18.02.2024,

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “Prawnik/ Prawniczka/ Osoba prawnicza”,

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji,

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów,

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc. Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarte na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność. Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.