Specjalista/ka ds. monitoringu i sprawozdawczości 

Fundacja Ocalenie poszukuje osób  chętnych do podjęcia pracy jako Specjalista/ Specjalistka ds. monitoringu i sprawozdawczości w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wspieranie zespołów fundacji w bieżącym monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów.

Zakres obowiązków:

 • tworzenie baz danych niezbędnych do monitoringu i sprawozdawczości,
 • przygotowywanie raportów miesięcznych z realizowanych projektów,
 • przygotowywanie sprawozdań okresowych i końcowych z projektów,
 • dbanie o dokumentację projektową,
 • kontakt z instytucjami finansującymi projekty fundacji,
 • ścisła współpraca z koordynatorami działań merytorycznych oraz z koordynatorami finansowymi,    
 • udział w zebraniach oraz w szkoleniach zespołu.

Oczekujemy:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (umożliwiającej tworzenia raportów i sprawozdań w tym języku),
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel.

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na 1 etat,
 • wynagrodzenie w wysokości 6912,00 zł brutto,
 • pracę od zaraz,
 • możliwość pracy hybrydowej.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 18 września 2022 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”), prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych i referencji, w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „Monitoring i sprawozdawczość”.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami/tkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów/kandydatek do pracy oraz przysługujących Ci praw.