Specjalista/ Specjalistka/ Osoba specjalistyczna ds. integracji w programie Witaj w Domu

Fundacja Ocalenie szuka dwóch osób specjalistycznych ds. integracji w programie integracyjno-mieszkaniowym Witaj w Domu.

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • wsparcie rodzin objętych programem,

 • współpraca z managerką i osobami w zespole,

 • szukanie mieszkań dla osób klienckich,

 • przygotowywanie i prowadzenie planów pracy z rodziną,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

 • wspieranie rodzin w aktywizacji społecznej i zawodowej,

 • kontakty z instytucjami, urzędami, szkołami, placówkami służby zdrowia itp.,

 • udział w działaniach związanych z interwencjami kryzysowymi,

 • współpraca z zespołem Centrum Pomocy Cudzoziemcom,

 • udział w zebraniach oraz w szkoleniach zespołu.

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • doświadczenie w pracy socjalnej z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną,

 • doświadczenia na podobnym stanowisku,

 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego,

 • dobrej znajomości języka rosyjskiego/ angielskiego/ francuskiego (umożliwiającej samodzielną pracę z osobami klienckimi),

 • znajomości programów MS Office,

 • komunikatywności i samodzielności,

Dodatkowym atutem  będzie:

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,

 • znajomość przepisów dotyczących sytuacji osób cudzoziemskich w Polsce,

 • znajomość innych języków (farsi, arabski),

 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły przemocy lub traumy,

 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, ¾ etatu.

 • wynagrodzenie:   5350,00 -5535,00 zł/brutto (stawka zależna od doświadczenia),

 • pracę od zaraz,

 • laptop, telefon służbowy,

 • zapewniamy proces wdrożenia,

 • benefity pracownicze,

 • superwizje indywidualne i zespołowe,

 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach, dotyczących tematu pracy,

 • praca w różnorodnym, wspierającym zespole.

Zgłoszenia:

 • CV  (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia  11 września 2023 r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”),

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: “ Specjalista/ Specjalistka/ Osoba specjalistyczna ds. integracji”,

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”,

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • na rozmowy rekrutacyjne osoby będą zapraszane na bieżąco,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.