Specjalista/ Specjalistka/ Osoba specjalistyczna ds. ochrony danych osobowych

Fundacja Ocalenie szuka osoby na stanowisko Specjalisty/ Specjalistki/ Osoby specjalistycznej ds. ochrony danych osobowych.

Miejsce pracy: Warszawa

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie wykazu podmiotów przetwarzających i dbałość o podpisywanie umów powierzenia, we współpracy z IOD,

 • dbałość o załączenie odpowiedniej dokumentacji do umowy dla nowych osób pracowniczych,

 • przygotowywanie upoważnień dla osób pracowniczych i wolontariackich,

 • uczestniczenie w procesach administrowania systemem,

 • nadzór nad dyskiem, gdzie przechowywana jest dokumentacja RODO,

 • udział w audytach rocznych prowadzonych przez IOD,

 • organizowanie/uczestnictwo w regularnych spotkaniach w celu podsumowania działań w zakresie przetwarzania danych,

 • aktualizacja wykazu zbiorów danych,

 • zgłaszanie do IOD słabości systemu i podatności na zagrożenia,

 • przekierowywanie do IOD korespondencji dotyczącej realizacji praw podmiotów danych oraz koordynowanie kontaktu z podmiotami danych,

 • dbałość o właściwą komunikację dotyczącą spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych wewnątrz organizacji,

 • nadzór nad archiwum,

 • prowadzenie kalendarza retencji,

 • bieżące wsparcie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

 • udział w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,

 • zarządzanie komunikacją w zakresie ochrony danych osobowych,

 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,

 • planowanie spotkań, szkoleń,

 • organizacja szkoleń onboardingowych i okresowych  nt ochrony danych osobowych.

Oczekujemy:

 • znajomości zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych potwierdzonych certyfikatami,

 • udokumentowanego, co najmniej 2 letniego doświadczenia w pracy w obszarze ochrony danych osobowych,

 • samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,

 • sumienności, dokładności i terminowości,

 • znajomości Google docs. i pakietu MS Office,

 • umiejętności pracy w zespole, jak również prowadzenia samodzielnych projektów,

 • bardzo dobrej organizacji pracy,

 • znajomości języka polskiego na poziomie min C1,

 • komunikatywności, systematyczności.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,

 • doświadczenie pracy w środowisku wielokulturowym,

 • możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 1/2 etatu (z możliwością zwiększenia),

 •  3650,00 – 3970,00 zł/brutto (w zależności od doświadczenia)

 • pracę od zaraz,

 • laptop, telefon służbowy,

 • zapewniamy proces wdrożenia,

 • możliwość udziału w szkoleniach Fundacji i zewnętrznych szkoleniach dotyczących tematu pracy,

 • pracę w różnorodnym, wspierającym zespole,

 • benefity pracownicze.

Zgłoszenia:

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 13.11.2023

 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: ,,Specjalista/ Specjalistka/ Osoba specjalistyczna ds. ochrony danych osobowych”. 

 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych ani referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne osób nie spełniających części z wymogów,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji i wstrzymania przyjmowania ofert;

 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,

 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Biura Fundacji Ocalenie są zlokalizowane w przestrzeniach niedostosowanych do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami. Utrudnienia mogą być spowodowane m.in brakiem podjazdów i wind oraz występowaniem schodów, nierównych powierzchni etc.

Przywiązujemy wagę do zasady równego traktowania, jesteśmy otwarte na pytania i sugestie, które wspólnie pozwolą znaleźć rozwiązania zwiększające dostępność. Jeśli masz pytania, napisz na adres [email protected]

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.