(Starszy/ starsza) specjalista/ specjalistka ds. pozyskiwania partnerów (Warszawa)

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako (starszy/ starsza) specjalista/ specjalistka ds. pozyskiwania partnerów w zespole ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie partnerów biznesowych Fundacji. 

Zespół ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem jest nowym zespołem, który intensywnie się rozwija. Docelowo w 2022 r. ma w nim pracować 8 osób.  

Zakres obowiązków:

Reaktywne i proaktywne pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych

 • przygotowywanie ofert wstępnych o charakterze ogólnym oraz dedykowanych, w oparciu o potrzeby konkretnych partnerów;
 • samodzielny udział we wstępnych spotkaniach i prezentacjach;
 • dookreślanie zakresu i zasad partnerstwa;
 • promowanie wśród klientów biznesowych oferty eksperckiej Fundacji;  
 • po nawiązaniu współpracy – włączanie osoby odpowiedzialnej za dalszą obsługę partnera; 
 • budowanie bazy potencjalnych nowych partnerów z rynku polskiego i międzynarodowego, we współpracy z koordynatorką zespołu;   
 • współpraca z pozostałymi osobami z zespołu ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem, udział w spotkaniach zespołu; 
 • współpraca z zespołami merytorycznymi Fundacji w zakresie analizowania potrzeb oraz sprawozdawczości merytorycznej;
 • współpraca z zespołem administracyjno-finansowym Fundacji w zakresie formalnej obsługi partnerów i sprawozdawczości finansowej.    

Oczekujemy:

 • min. 4 lat doświadczenia zawodowego; 
 • biegłej znajomości języka polskiego;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; 
 • swobody w tworzeniu treści pisanych, umiejętności różnicowania języka w zależności od odbiorcy/ odbiorczyni oraz formy komunikatu; 
 • swobody w komunikacji mówionej, także podczas spotkań w gronie kilku/ kilkunastu osób; 
 • podstawowych umiejętności graficznych, pozwalających na samodzielne tworzenie prezentacji; 
 • znajomości narzędzi biurowych Google;
 • łatwości nawiązywania kontaktów; 
 • chęci nauki; 
 • otwartości na osoby z różnych kultur;
 • dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności współpracy w zespole;
 • dostępności od czerwca/ lipca.  

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie zawodowe w komunikacji/ PR/ reklamie/ obsłudze klienta biznesowego/ sprzedaży;
 • doświadczenie pracy w korporacji lub współpracy z klientami korporacyjnymi.  

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat;
 • stanowisko specjalistki/ specjalisty lub starszej specjalistki/ starszego specjalisty, w zależności od doświadczenia;  
 • wynagrodzenie w wysokości 6900/ 7300 zł brutto (w zależności od stanowiska); 
 • pracę zdalną w wymiarze min. połowy czasu pracy; 
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia i warsztaty wewnętrzne i zewnętrzne; 
 • pracę od zaraz (szczegóły do ustalenia). 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 23 maja 2022 r.
  na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „(starszy/ starsza) specjalista/ specjalistka ds. pozyskiwania partnerów – Warszawa”. 

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.

Zobacz pozostałe ogłoszenia w zespole ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem: