(Starszy/ starsza) specjalista/ specjalistka ds. relacji zewnętrznych (Warszawa)

Fundacja Ocalenie poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy jako (starszy/ starsza) specjalista/ specjalistka ds. relacji zewnętrznych w zespole ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem w Warszawie.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę relacji zewnętrznych z interesariuszami Fundacji. 

Zespół ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem jest nowym zespołem, który intensywnie się rozwija. Docelowo w 2022 r. ma w nim pracować 8 osób.  

Zakres obowiązków:

Obsługa relacji zewnętrznych z interesariuszami:

 • obsługa otrzymywanych przez Fundację zaproszeń do udziału w spotkaniach zewnętrznych (rozdzielanie ich pomiędzy osoby uczestniczące w spotkaniach tego rodzaju, prowadzenie kalendarza spotkań);  
 • nadzorowanie sprawozdawczości po spotkaniach i obiegu informacji wewnętrznej dot. spotkań;  
 • samodzielne szukanie wydarzeń/ spotkań/ inicjatyw, do udziału w których Fundacja mogłaby się zgłosić; 
 • uczestniczenie w wybranych spotkaniach zewnętrznych; 
 • przygotowywanie, we współpracy z osobami pracującymi w zespołach merytorycznych, aplikacji do organizacji/ zrzeszeń międzynarodowych; 
 • obsługa zapytań dotyczących wydania przez Fundację opinii w kwestiach dotyczących polityki migracyjnej, azylowej i integracyjnej na poziomie samorządowym, krajowym i unijnym (przekierowywanie zapytań do właściwych osób, nadzorowanie terminowości przesyłania opinii, dbanie o komunikację zewnętrzna po wydaniu opinii); 
 • stworzenie, bieżące aktualizowanie i rozwijanie baz kontaktów z interesariuszami;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów, podtrzymywanie relacji. 
 • współpraca z pozostałymi osobami z zespołu ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem, udział w spotkaniach zespołu; 
 • współpraca z zespołami merytorycznymi w zakresie obsługi spotkań oraz przygotowywania opinii. 

Oczekujemy:

 • min. 4 lat doświadczenia zawodowego; 
 • biegłej znajomości języka polskiego;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; 
 • swobody w tworzeniu treści pisanych, umiejętności różnicowania języka w zależności od odbiorcy/ odbiorczyni oraz formy komunikatu; 
 • swobody w komunikacji mówionej, także podczas spotkań w gronie kilku/ kilkunastu osób; 
 • znajomości narzędzi biurowych Google;
 • łatwości nawiązywania kontaktów; 
 • chęci nauki; 
 • otwartości na osoby z różnych kultur;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności współpracy w zespole;
 • dokładności i terminowości; 
 • dostępności od czerwca/ lipca.  

Mile widziane będzie:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w sekretariacie/ obsłudze pracy biura; 
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej/ instytucjach międzynarodowych;  
 • dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego.   

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat;
 • stanowisko specjalistki/ specjalisty lub starszej specjalistki/ starszego specjalisty, w zależności od doświadczenia;  
 • wynagrodzenie w wysokości 6900/ 7300 zł brutto (w zależności od stanowiska); 
 • pracę zdalną w wymiarze min. połowy czasu pracy; 
 • możliwość rozwoju poprzez szkolenia i warsztaty wewnętrzne i zewnętrzne; 
 • pracę od zaraz (szczegóły do ustalenia). 

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 23 maja 2022 r.
  na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”),
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: „(starszy/ starsza) specjalista/ specjalistka ds. relacji zewnętrznych – Warszawa”. 

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów/ kandydatki nie spełniających/e części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/ kandydatkami,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru, którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw.

 

Zobacz pozostałe ogłoszenia w zespole ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem: