Osoba tłumacząca język rosyjski

Fundacja Ocalenie poszukuje osób do współpracy przy tłumaczeniach w projekcie wspierającym osoby z doświadczeniem migracji (w tym osoby, które doświadczyły tortur).

Zakres obowiązków:

 • tłumaczenie spotkań diagnostycznych, konsultacji medycznych, wywiadów psychologicznych, konsultacji psychoterapeutycznych z osobami z doświadczeniem migracyjnym (w tym osobami, które mogły doświadczyć tortur, w formie stacjonarnej lub online;
 • współpraca z osobami zaangażowanymi w pomoc dla uczestników projektu;
 • udział w szkoleniach i superwizjach.

Oczekujemy:

 • doświadczenie w tłumaczeniu konsultacji psychologicznych, medycznych, spotkań diagnostycznych,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego (dodatkowa znajomość innego języka obcego będzie atutem) – umożliwiającej tłumaczenie konsultacji psychologicznych i medycznych.

dodatkowo brane pod uwagę będzie:

 • doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły tortur, przemocy, traumy,
 • doświadczenie w pracy z osobami cudzoziemskimi, w tym z osobami w procedurze uchodźczej.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie lub B2B,
 • wynagrodzenie 130,00 zł brutto, za godzinę,
 • pracę od zaraz,
 • pracę w różnorodnym, otwartym, wspierającym zespole.

Wymagana forma składania oferty (oferty niespełniające poniższych wymagań mogą zostać wyłączone z procesu rekrutacji):

 • CV (tylko w języku polskim) prosimy przesyłać do dnia 20 marca 2023r. na adres: praca[at]ocalenie.org.pl (prosimy „at” zamienić na „@”),
 • w CV prosimy o umieszczenie następującej formuły “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ocalenie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w kolejnych rekrutacjach”;
 • w tytule wiadomości e-mail prosimy napisać: osoba tłumacząca j. rosyjski,
 • prosimy nie przesyłać dodatkowych dokumentów, w tym listów motywacyjnych i referencji.

Procedura wyboru ofert:

 • w przypadkach uzasadnionych merytorycznie dopuszcza się możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne oferentów_ek nie spełniających części z wymogów obowiązkowych,
 • skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami,
 • na rozmowy rekrutacyjne osoby będą zapraszane na bieżąco,
 • Fundacja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru którejkolwiek z ofert.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ocalenie, z siedzibą w Warszawie, 00-537, przy ul. Kruczej 6/14a. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 016446315, reprezentowana przez Zarząd. Przesyłając do nas swoje materiały rekrutacyjne oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Polityki Prywatności Fundacji Ocalenie, w szczególności w zakresie sposobu przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz przysługujących Ci praw. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem  w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w klauzuli CV dodaj: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację Ocalenie.