Aktywne wakacje po polsku – kurs adaptacyjny dla dzieci uchodźczych

26/07/2018

W lipcu i sierpniu 2018 Fundacja Ocalenie prowadzi projekt integracyjny Aktywne wakacje po polsku, w którym uczestniczy ok. 20 dzieci w wieku 10-18 lat.

 

Pomoc dzieciom uchodźczym, Fundacja OcaleniePomoc dzieciom uchodźczym w poznawaniu języka i kultury Polski

Letni kurs adaptacyjny jest przeznaczony dla dzieci, które podlegają prawnej ochronie międzynarodowej w Polsce lub czekają na przyznanie takiej ochrony. Podstawowym celem kursu jest zapewnienie dzieciom pomocy w nauce języka polskiego i poznawaniu polskiej kultury, tak aby we wrześniu łatwiej im było odnaleźć się w polskiej szkole i wśród polskich rówieśników.  

Uczestnicy i uczestniczki kursu pochodzą z Tadżykistanu, Czeczenii, Ukrainy i Syrii. Podczas dwumiesięcznego programu biorą udział w przygotowanych dla nich zajęciach:

  • kursie polskiego (trzy razy w tygodniu, łącznie 80 godzin),
  • warsztatach z psychologiem (łącznie 24 godziny),
  • wycieczkach do muzeów i miejsc związanych z polską kulturą i historią,
  • pikniku integracyjnym dla dzieci oraz zaangażowanych w projekt wolontariuszek i wolontariuszy.

 

Pomoc dzieciom uchodźczym, Fundacja OcalenieZajęcia dla rodziców

W sierpniu z kolei odbędzie się sześciogodzinne szkolenie dla rodziców dzieci uczestniczących w programie, podczas którego dowiedzą się m.in. jak jest zorganizowany system edukacji w Polsce, jakie są prawa i obowiązki rodziców i uczniów, z jakimi problemami mogą spotykać się w szkole dzieci z doświadczeniem uchodźczym.

 

Warsztaty integracyjne w szkołach

We wrześniu i październiku, po zakończeniu kursu, w klasach, w których uczą się uczestniczące w programie dzieci zostaną zorganizowane dwugodzinne warsztaty integracyjne.

 

 

 

***

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

 

Pomoc dzieciom uchodźczym, MEN


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279