Sprawozdanie z wykorzystania nagrody w konkursie S3KTOR

20/02/2013

Fundacja “Ocalenie” otrzymała w konkursieS3KTOR na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2011 roku nagrodę Grand Prix oraz nagrodę w kategorii Pomoc Społeczna.

Nagroda Grand Prix obejmowała również nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych ufundowaną przez firmę Dalkia.

Środki z nagrody wydano zgodnie ze statutem Fundacji w okresie od 12.10.2012 r. do 15.01.2013 r. przede wszystkim na pomoc dla cudzoziemców znajdujących się w trudnej sytuacji w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z rozliczeniem wykorzystania środków z nagrody:

Rozliczenie wykorzystania środków z nagrody w konkursie S3KTOR


Warszawa

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl


Łomża

Sadowa 8, 18-400 Łomża

+48 86 214 16 57

biuro@ocalenie.org.pl

ocalenie.org.pl

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

+48 22 828 04 50

cpc@cpc.org.pl

cpc.org.pl


Dane rejestrowe

Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa

NIP: 118-157-02-03

KRS: 0000030279